Simple Fake Shot

;alias FAKE.SHOT "+attack;lastinv;wait;-attack;wait;lastinv"
;bind i FAKE.SHOT

Ten strzał nie zadaje dmg ale nie zabiera też ammo , słychać strzał i widać „rozprysk” na ścianie

standardowo pod ‚i’ zmieniamy tutaj

bind i FAKE.SHOT

4 komentarzy o “Simple Fake Shot

Dodaj komentarz