Base64
Normalny tekst

Encode ( Zaszyfrować )
Decode ( Odszyfrować )