Czym jest system ósemkowy Swedenborga ?

W 1716 roku król Szwecji Charles XII zwrócił się do Emanuela Swedenborga z prośbą o opracowanie systemu liczbowego o podstawie 64. Podstawa 64 wymaga 64 niepowtarzalnych nazw ( i symboli ) na oznaczanie liczb co jest bardzo niewygodne. Swedenborg uprościł system do ósemkowego i wymyślił nowe nazwy dla liczb od 0 do 7.
0 - o
1 - l
2 - s
3 - n
4 - m
5 - t
6 - f
7 - u
Jednak w 1718 roku na krótko przed upływem terminu w którym Swedenborg miał zaprezentować nowy system władca zginał od kuli a wraz z nim nowy system.
Źródło : Przygody Alexa w krainie liczb

Czym jest system ósemkowy Swedenborga ? ( Po angielsku )

In 1716 King Charles XII of Sweden asked Emanuel Swedenborg to elaborate a number system based on 64 instead of 10. Swedenborg however argued that for people with less intelligence than the king such a big base would be too difficult and instead proposed 8 as base. In 1718 Swedenborg wrote a manuscript, which has not been published: "En ny rekenkonst som om vexlas wid Thalet 8 i stelle then wanliga wid Thalet 10" ("A new arithmetic (or art of counting) which changes at the Number 8 instead of the usual at the Number 10"). The numbers 1-7 are there denoted by the consonants l, s, n, m, t, f, u (v) and zero by the vowel o. Thus 8 = "lo", 16 = "so", 24 = "no", 64 = "loo", 512 = "looo" etc. Numbers with consecutive consonants are pronounced with vowel sounds between in accordance with a special rule. Source

Kim był Emanuel Swedenborg ?

Emanuel Swedenborg, przed nobilitacją Swedberg (ur. 29 stycznia 1688 w Sztokholmie - zm. 29 marca 1772 w Londynie) – szwedzki naukowiec, filozof, mistyk i interpretator Pisma Świętego. Pod koniec XVIII wieku na bazie przesłania pism Swedenborga ugruntowała się doktryna religijna nazywana Nowym Jeruzalem. Oparta ona została na wierze w to, iż szwedzki naukowiec doświadczył bezpośredniej wizji Sądu Ostatecznego i powtórnego nadejścia Boga, będąc tym samym wtajemniczonym w ukryte treści Pisma Świętego. Swedenborg był również twórcą koncepcji angelologicznej, której centralnym punktem była wizja płciowego Anioła jako stadia rozwoju duchowego człowieka. Źródło