Tag: class

PHP

Klasa Base64

Klasa napisana do php pozwalająca nam na kodowanie / dekodowanie Base64 wikipedia.org/wiki/Base64 Przykładowe zastosowanie to np. wygenerowanie kodu obrazku i użycie go w kodzie programu do generowania obrazku w czasie działania programu.