Tag: php

Gotowe Funkcje

Explode

Działanie podobne do funkcji explode znanej z php php.net/explode [pawn]stock explode(const string[],const character,output[][],const maxs,const maxlen){ new iDo = 0, len = strlen(string), oLen = 0; do{ oLen += (1+copyc(output[iDo++],maxlen,string[oLen],character)) }while(oLen < len && iDo <Czytaj dalej

PHP

Klasa Base64

Klasa napisana do php pozwalająca nam na kodowanie / dekodowanie Base64 wikipedia.org/wiki/Base64 Przykładowe zastosowanie to np. wygenerowanie kodu obrazku i użycie go w kodzie programu do generowania obrazku w czasie działania programu.