Tag: php

Gotowe Funkcje

Explode

Działanie podobne do funkcji explode znanej z php php.net/explode string – nasz string character – na podstawie jakie znaku ma dzielić output – tablica do ktorej funkcja zwraca części podzielonego stringu maxs – ile maksymalnieCzytaj dalej

PHP

Klasa Base64

Klasa napisana do php pozwalająca nam na kodowanie / dekodowanie Base64 wikipedia.org/wiki/Base64 Przykładowe zastosowanie to np. wygenerowanie kodu obrazku i użycie go w kodzie programu do generowania obrazku w czasie działania programu.