Tag: javascript

Programowanie

IFrame Hell

Duża ilość iframe potrafi powodować problemy w działaniu strony responsywności itp. itd. Zagnieżdżone iframe powodowały duża ilość requestów w krótkim czasie ( oraz powtarzające się requesty w odstępach czasu ). Widok po kilku sekundach odCzytaj dalej

JavaScript

Krótki wstęp dla rozpoczynających naukę JavaScript – Kontynuacja 2

Zgodnie z obietnicą daną w poprzedniej części artykułu przystępujemy do walidacji formularza. Rzeczą absolutnie niezbędną do realizacji tego zadania będzie…formularz: <form id="formularz"> Imię:<input type="text" name="imie" id="imie" class="element_formularza"/><span id="imie_info"></span> <br /> Nazwisko:<input type="text" name="nazwisko" id="nazwisko" class="element_formularza"/><spanCzytaj dalej