Kategoria: Gotowe Funkcje

Gotowe Funkcje

Explode

Działanie podobne do funkcji explode znanej z php php.net/explode [pawn]stock explode(const string[],const character,output[][],const maxs,const maxlen){ new iDo = 0, len = strlen(string), oLen = 0; do{ oLen += (1+copyc(output[iDo++],maxlen,string[oLen],character)) }while(oLen < len && iDo <Czytaj dalej

Gotowe Funkcje

SoundInfo

Biblioteka która daje nam do rąk kilka fajnych funkcji do obsługi dźwięków ścieżkę podajemy bez cstrike/ w ścieżce musi się zawierać rozszerzenie pliku wszystkie funkcje same rozpoznają czy to jest plik wav czy mp3 sfile_get_duration(szFilename[])Czytaj dalej

Gotowe Funkcje

Prefix przed nickiem

W register_plugin [pawn]register_message(get_user_msgid(„SayText”),”handleSayText”);[/pawn] potem w dowolnym miejscu w pluginie [pawn]public handleSayText(msgId,msgDest,msgEnt){ new id = get_msg_arg_int(1); if(!is_user_connected(id)) return PLUGIN_CONTINUE; new szTmp[256],szTmp2[256]; get_msg_arg_string(2,szTmp, charsmax( szTmp ) ) new szPrefix[64] = „[Nasz Prefix]”; if(!equal(szTmp,”#Cstrike_Chat_All”)){ add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szPrefix); add(szTmp2,charsmax(szTmp2),” „); add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szTmp);Czytaj dalej

Gotowe Funkcje

Ustawianie animacji broni

[pawn]stock setWeaponAnim(id, anim) { set_pev(id, pev_weaponanim, anim) message_begin(MSG_ONE, SVC_WEAPONANIM, {0, 0, 0}, id) write_byte(anim) write_byte(pev(id, pev_body)) message_end() } [/pawn] Pierwszy parametr to id gracza Drugi parametr to numer animacji użycie: [pawn]setWeaponAnim(id,1)[/pawn] graczowi o id trzymanymCzytaj dalej

Gotowe Funkcje

Zabieranie broni graczowi

stock służący do zabrania broni graczowi [pawn]stock ham_strip_weapon(id, weapon[]) { if(!equal(weapon, „weapon_”, 7)) return 0; new wId = get_weaponid(weapon); if(!wId) return 0; new wEnt; while((wEnt = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,wEnt,”classname”, weapon)) && pev(wEnt, pev_owner) != id) {} if(!wEnt)Czytaj dalej

Gotowe Funkcje

Kolorowanie ekranu gracza

Poprawiona funkcja za pomocą której można kolorować ekran graczowi [pawn]stock Display_Fade(id,duration,holdtime,fadetype,red,green,blue,alpha) { static msgScreenFade; if( !msgScreenFade ) msgScreenFade = get_user_msgid(„ScreenFade”) message_begin( !id ? MSG_ALL : MSG_ONE, msgScreenFade,{0,0,0},id ); write_short( (1<<12) * duration ); // DurationCzytaj dalej