Miesiąc: sierpień 2011

Gotowe Funkcje

Danie graczowi NoFlash

Aby dać graczowi noflash’a czyli flash nie oślepia go należ złapać message ScreenFade [pawn]register_message(get_user_msgid(„ScreenFade”), „messageScreenFade”);[/pawn] a w funkcji hooka zwrócić PLUGIN_HANDLED cały kod: [pawn]#include #include #define PLUGIN „New Plug-In” #define VERSION „1.0” #define AUTHOR „DarkGL”Czytaj dalej