Tag: fake

Dodatki CS 1.6

Simple Fake Shot

[pawn];alias FAKE.SHOT „+attack;lastinv;wait;-attack;wait;lastinv” ;bind i FAKE.SHOT[/pawn] Ten strzał nie zadaje dmg ale nie zabiera też ammo , słychać strzał i widać „rozprysk” na ścianie standardowo pod 'i’ zmieniamy tutaj [pawn]bind i FAKE.SHOT[/pawn]