Tag: graczowi

Gotowe Funkcje

Zabieranie broni graczowi

stock służący do zabrania broni graczowi [pawn]stock ham_strip_weapon(id, weapon[]) { if(!equal(weapon, „weapon_”, 7)) return 0; new wId = get_weaponid(weapon); if(!wId) return 0; new wEnt; while((wEnt = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,wEnt,”classname”, weapon)) && pev(wEnt, pev_owner) != id) {} if(!wEnt)Czytaj dalej

Gotowe Funkcje

Danie graczowi NoFlash

Aby dać graczowi noflash’a czyli flash nie oślepia go należ złapać message ScreenFade [pawn]register_message(get_user_msgid(„ScreenFade”), „messageScreenFade”);[/pawn] a w funkcji hooka zwrócić PLUGIN_HANDLED cały kod: [pawn]#include #include #define PLUGIN „New Plug-In” #define VERSION „1.0” #define AUTHOR „DarkGL”Czytaj dalej