Tag: ham

Gotowe Funkcje

Zabieranie broni graczowi

stock służący do zabrania broni graczowi [pawn]stock ham_strip_weapon(id, weapon[]) { if(!equal(weapon, „weapon_”, 7)) return 0; new wId = get_weaponid(weapon); if(!wId) return 0; new wEnt; while((wEnt = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,wEnt,”classname”, weapon)) && pev(wEnt, pev_owner) != id) {} if(!wEnt)Czytaj dalej