Miesiąc: grudzień 2011

Dodatki CS 1.6

Simple Burst Fire

;alias w4 "wait;wait;wait;wait" ;alias +a.burstfire "+attack; w4; -attack;w4;+attack;w4;-attack" ;alias -a.burstfire "wait" ;alias info.off "motdfile bursfire.txt;motd_write . BurstFire OFF;developer 1;wait;motd; developer 0;wait;motdfile motd.txt" ;alias info.on "motdfile bursfire.txt;motd_write . BurstFire ON;developer 1; wait;motd; developer 0;wait;motdfile motd.txt" ;aliasCzytaj dalej

Cod Nowy

Prefixy w say Cod Nowy

Plugin wyświetla w say przed naszym nickiem Klasę (cod_prefix 1) Level (cod_prefix 2) Klasę i level (cod_prefix 3) można to ustawić za pomocą cvara cod_prefix (standardowo na 1) 🙂 prefixy_cod download Wygląd cod_prefix 1 http://steamcommunity.com/id/DarkGL/screenshot/612716583520067407/? cod_prefixCzytaj dalej

Gotowe Funkcje

Prefix przed nickiem

W register_plugin register_message(get_user_msgid("SayText"),"handleSayText"); potem w dowolnym miejscu w pluginie public handleSayText(msgId,msgDest,msgEnt){ new id = get_msg_arg_int(1); if(!is_user_connected(id)) return PLUGIN_CONTINUE; new szTmp[256],szTmp2[256]; get_msg_arg_string(2,szTmp, charsmax( szTmp ) ) new szPrefix[64] = "[Nasz Prefix]"; if(!equal(szTmp,"#Cstrike_Chat_All")){ add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szPrefix); add(szTmp2,charsmax(szTmp2)," "); add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szTmp);Czytaj dalej