Tag: broni

Gotowe Funkcje

Ustawianie animacji broni

[pawn]stock setWeaponAnim(id, anim) { set_pev(id, pev_weaponanim, anim) message_begin(MSG_ONE, SVC_WEAPONANIM, {0, 0, 0}, id) write_byte(anim) write_byte(pev(id, pev_body)) message_end() } [/pawn] Pierwszy parametr to id gracza Drugi parametr to numer animacji użycie: [pawn]setWeaponAnim(id,1)[/pawn] graczowi o id trzymanymCzytaj dalej

Gotowe Funkcje

Zabieranie broni graczowi

stock służący do zabrania broni graczowi [pawn]stock ham_strip_weapon(id, weapon[]) { if(!equal(weapon, „weapon_”, 7)) return 0; new wId = get_weaponid(weapon); if(!wId) return 0; new wEnt; while((wEnt = engfunc(EngFunc_FindEntityByString,wEnt,”classname”, weapon)) && pev(wEnt, pev_owner) != id) {} if(!wEnt)Czytaj dalej