Blokowanie strzału broni uwzględniając animacje i dźwięki klienta

Poniższy poradnik stanowi przetłumaczony angielskojęzyczny poradnik który znajduje się tutaj https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=41265

  Rejestracja odpowiednich forwardów i hooków.

  1. Dodanie odpowiednich includów.
  2. #include <fakemeta>
   #include <engine>

  3. Dalszy kod
  4. W plugin_init rejestrujemy forward FM_PlayerPreThink lub możemy użyć znanego z engine client_PreThink.

   public client_PreThink(id)
   {
   
   }

   lub

   register_forward(FM_PlayerPreThink, "PlayerPreThink")

   Dodatkowo w plugin_init dodajemy rejestrację FM_UpdateClientData

   register_forward(FM_UpdateClientData, "UpdateClientData_Post", 1)
  5. Kod PreThinka
  6. W przypadku użycia engine dodajemy taki kod

   public client_PreThink( id )
   {
   //Sprawdzenie gracza
   
   if( !is_user_alive(id) )
   return PLUGIN_CONTINUE;
   
   //Usunięcie przycisku ataku z aktualnie naciskanych przycisków
   
   entity_set_int( id, EV_INT_button, entity_get_int(id,EV_INT_button) &amp; ~IN_ATTACK );
   
   return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   lub w przypadku użycia fakemety

   //fakemeta method
   public PlayerPreThink( id )
   {
   //Sprawdzenie gracza
   
   if( !is_user_alive(id) )
   return FMRES_IGNORED;
   
   //Usunięcie przycisku ataku z aktualnie naciskanych przycisków
   
   set_pev( id, pev_button, pev(id,pev_button) &amp; ~IN_ATTACK );
   
   return FMRES_HANDLED;
   }
  7. Ustawianie UpdateClientData_Post
  8. UpdateClientData_Post posiada 3 argumenty które nas interesują.
   id – ID Użytkownika
   sendweapons – jest nieistotanym dla nas argumentem
   cd_handle – zawiera wszystkie informacje o użytkowniku , oczywiście wszystkie informacje mogą być modyfikowane.

   public UpdateClientData_Post( id, sendweapons, cd_handle )
   {
   
   }

  Aby zablokować strzał możemy użyć dwóch metod.

  Metoda 1 – Zmuszenie silnika aby myślał że gracz nie ma broni
  Modyfikujemy CD_ID które oznacza id broni. Ustawienie tego parametru na 0 powoduje że gra myśli że gracz nie ma broni więc animacja i dźwięki nie mogą być odegrane.

  public UpdateClientData_Post( id, sendweapons, cd_handle )
  {
  //Sprawdzenie gracza
  
  if ( !is_user_alive(id) )
  return FMRES_IGNORED;
  
  //Używamy cd_handle ponieważ chcemy zmienić broń tylko dla jednego gracza jeśli chcieli byśmy zmienić ją dla wszystkich użyli byśmy wtedy 0
  
  set_cd(cd_handle, CD_ID, 0);
  
  return FMRES_HANDLED;
  }

  Metoda 2 – Modyfikacja czasu ataku
  Osiągamy to poprzez modyfikacje CD_flNextAttack co jest wartością kiedy gracz może oddać ponownie zaatakować. Może być to użyte nie tylko do blokowania ale również do modyfikowania szybkości strzelania ( o czym później ).

  Aktualnie CD_flNextAttack ma tylko wartość większą od 0 tylko podczas przeładowania. Więc ustawienie tej wartości na wartość większą od 0 zmusza silnik do założenia że gracz przeładowuje ale animacja przeładowania nie jest odgrywana.

  public UpdateClientData_Post( id, sendweapons, cd_handle )
  {
  //Sprawdzenie gracza
  
  if ( !is_user_alive(id) )
  return FMRES_IGNORED;
  
  //Pobieramy aktualny czas poprzez funkcje half-life i ustawiamy czas następnego ataku minimalnie później
  //Wartość musi być modyfikowana na bieżąca aby cały czas blokować atak
  set_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, halflife_time() + 0.001 );
  
  return FMRES_HANDLED;
  }

  Modyfikacja ROF ( Szybkostrzelność Broni )

  Najpierw kilka zmiennych których potrzebujemy

  new g_NextAttack[33];  //przechowuje czas następnego ataku
  new g_BlockAnim[33];  //Przechowuje czy plugin ma blokować animacje
  new CVAR_rof;     //Pointer do cvaru określającego szybkostrzelność 

  Metoda 1

  public UpdateClientData_Post( id, sendweapons, cd_handle )
  {
  //Sprawdzenie gracza ( broni i czy jest żywym graczem )
  
  new Float:global_Time;
  global_get(glb_time, global_Time);
  new Float:ROF = get_pcvar_float(CVAR_rof);
  
  //Jeśli obecny czas nie jest jeszcze większy lub równy czasowi następnego ataku blokuj dalej atak
  //W innym przypadku pozwól na atak i zresetuj animacje
  
  if( global_Time &lt; g_NextAttack[id] )
    {
      //Blokowanie ataku
  
      //Ustawienie zmiennej aby blokada nastąpiła również w prethinku
  
      g_BlockAnim[id] = 1;
  
      set_cd(cd_handle, CD_ID, 0);    
    }
    else
    {
      //Pozwól na atak
  
      //Resetowanie zmiennej do blokady w prethinku
  
      g_BlockAnim[id] = 0;
  
      //Ustawianie czasu następnego ataku
  
      g_NextAttack[id] = global_Time + ROF;   
    }
  
    return FMRES_HANDLED;
  }

  Metoda 2

  public UpdateClientData_Post( id, sendweapons, cd_handle )
  {
  //Sprawdzenie gracza ( broni i czy jest żywym graczem )
  
  new Float:global_Time;
  global_get(glb_time, global_Time);
  new Float:ROF = get_pcvar_float(CVAR_rof);
  
  //Jeśli obecny czas nie jest jeszcze większy lub równy czasowi następnego ataku blokuj dalej atak
  //W innym przypadku pozwól na atak i zresetuj animacje
  
  if( global_Time &lt; g_NextAttack[id] )
    {
      //Blokowanie ataku
  
      //Ustawienie zmiennej aby blokada nastąpiła również w prethinku
  
      g_BlockAnim[id] = 1;
  
      set_cd(cd_handle, CD_flNextAttack, g_NextAttack[id]);
    }
    else
    {
      //Pozwól na atak
  
      //Resetowanie zmiennej do blokady w prethinku
  
      g_BlockAnim[id] = 0;
  
      //Ustawianie czasu następnego ataku
  
      g_NextAttack[id] = global_Time + ROF;   
    }
  
    return FMRES_HANDLED;
  }

  W PlayerPreThink sprawdzamy zmienną g_BlockAnim ( Metoda fakemety ). Komentarze do kodu można znaleźć w wcześniejszej części wpisu.

  public PlayerPreThink( id )
  {
    if( g_BlockAnim[id] )
    {
      set_pev( id, pev_button, pev(id,pev_button) &amp; ~IN_ATTACK );
  
      g_BlockAnim[id] = 0;
    }
  
    return FMRES_HANDLED;
  }

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.