Tag: modyfikacja

Cod Nowy

Exp Orb Modyfikacja Silnika

Znajdujemy [pawn]new bool:freezetime = true;[/pawn] dodajemy pod tym [pawn]new iHandleExpKill , iHandleExpDamage;[/pawn] Znajdujemy [pawn]klasa_zmieniona = CreateMultiForward(„cod_class_changed”, ET_CONTINUE, FP_CELL, FP_CELL);[/pawn] dodaje pod tym [pawn]iHandleExpKill = CreateMultiForward( „cod_exp_kill” , ET_STOP , FP_CELL , FP_CELL , FP_CELL );Czytaj dalej