Tag: screen

Gotowe Funkcje

Kolorowanie ekranu gracza

Poprawiona funkcja za pomocą której można kolorować ekran graczowi [pawn]stock Display_Fade(id,duration,holdtime,fadetype,red,green,blue,alpha) { static msgScreenFade; if( !msgScreenFade ) msgScreenFade = get_user_msgid(„ScreenFade”) message_begin( !id ? MSG_ALL : MSG_ONE, msgScreenFade,{0,0,0},id ); write_short( (1<<12) * duration ); // DurationCzytaj dalej

Gotowe Funkcje

Danie graczowi NoFlash

Aby dać graczowi noflash’a czyli flash nie oślepia go należ złapać message ScreenFade [pawn]register_message(get_user_msgid(„ScreenFade”), „messageScreenFade”);[/pawn] a w funkcji hooka zwrócić PLUGIN_HANDLED cały kod: [pawn]#include #include #define PLUGIN „New Plug-In” #define VERSION „1.0” #define AUTHOR „DarkGL”Czytaj dalej