SoundInfo

Biblioteka która daje nam do rąk kilka fajnych funkcji do obsługi dźwięków ścieżkę podajemy bez cstrike/ w ścieżce musi się zawierać rozszerzenie pliku wszystkie funkcje same rozpoznają czy to jest plik wav czy mp3
 • sfile_get_duration(szFilename[])
 • zwraca długość utworu jako float działa źle jeśli plik mp3 jest zakodowany z zmiennym bitrate (VBR) 1 parametr ścieżka do pliku
 • get_duration(iData[SParam])
 • także zwraca długość utworu jako float ale z tą funkcją jest więcej jazdy działa źle jeśli plik mp3 jest zakodowany z zmiennym bitrate (VBR) 1 parametr podajemy to co zwróci nam sfile_loaddata()
 • sfile_is_valid(szFilename[])
 • funkcja zwraca true jeśli plik jest obsługiwany przez cs’a czyli cs potrafi go odtworzyć false jeśli jest inaczej
 • sfile_type(szFilename[])
 • zwraca SFILE_MP3 jeśli plik to mp3 lub SFILE_WAV gdy wav jeśli nie znajdzie pliku zwraca SFILE_UNKNOWN 1 parametr ścieżka do pliku
 • sfile_loaddata(szFilename[], iData[SParam])
 • ładuje informacje o pliku mp3 lub wav funkcja sama wybierze cóż to za plik jej dano ;D zwraca SRES_NOT_EXISTS jeśli nie znajdzie pliku dla pliku mp3 SRES_BAD_PARAMETERS jeśli plik będzie miał złe parametry SRES_OK jeśli wszystko poszło dobrze dla wav SRES_BAD_SIGNATURE sygnatura pliku nie zgadza się z specyfikacją SRES_OK jak mp3 1 Parametr ścieżka do pliku 2 Tablica do której zostaną zapisane są informacje są to SOUND_FREQ – częstotliwość dźwięku SOUND_BYTERATE – byterate – ilość bitów na sekundę SOUND_CHAN_NUM – ilość kanałów SOUND_DURATION_F – czas float żeby ją poprawnie wyciągnąć używamy Float:iData[SOUND_DURATION_F]) lub get_duration(iData)
 • sfile_loaddata_mp3(szFilename[], iData[SParam])
 • to samo co sfile_loaddata ale tylko dla plików mp3
 • sfile_loaddata_wav(szFilename[], iData[SParam])
 • to samo co sfile_loaddata ale tylko dla plików wav
Stałe:
SRES_BAD_PARAMETERS -2
SRES_BAD_SIGNATURE -1
SRES_NOT_EXISTS 0
SRES_OK 1
Typ pliku
SFILE_UNKNOWN
SFILE_WAV
SFILE_MP3
Informacje o utworze
new iData[SParam];

SOUND_FREQ
SOUND_BYTERATE
SOUND_CHAN_NUM
SOUND_DURATION_F
Przykład kodu:
#include 
#include 
#include 

#define PLUGIN "Wav"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "R3X"

public plugin_init() {
register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);

register_clcmd("sinfo", "sinfo",0, " //path from cstrike");
}
public sinfo(id){
new szFilename[32];
read_argv(1, szFilename, 31);

switch(sfile_type(szFilename)){
case SFILE_MP3: log_amx("MP3");
case SFILE_WAV: log_amx("WAV");
default: log_amx("UNKNOWN");
}

new iData[SParam];
if(sfile_loaddata(szFilename, iData) == SRES_OK){
client_print(id, print_console, "Freq = %d", iData[SOUND_FREQ]);
client_print(id, print_console, "ByteRate = %d", iData[SOUND_BYTERATE]);
client_print(id, print_console, "Channels = %d", iData[SOUND_CHAN_NUM]);
client_print(id, print_console, "Duration = %f", Float:iData[SOUND_DURATION_F]);
client_print(id, print_console, "Duration = %f", sfile_get_duration(szFilename));

if(sfile_is_valid(szFilename))
client_print(id, print_console, "Valid!");
else
client_print(id, print_console, "Invalid!");
}
return PLUGIN_HANDLED
}
soundinfo

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.