Ciąg Fibonacciego – Właściwości , Optymalizacja obliczania iteracyjnego oraz liczba FI ( Złoty podział )

Ciąg Fibonacciego jest naprawdę ciekawym ciągiem możemy go znaleźć w wielu sytuacjach czy dziedzinach np. w matematyce
lub przy … rozmnażaniu królików. Ciekawostka jest to że liczba płatków w większości kwiatów to właśnie liczby Fibonacciego , większość zwierząt rozmnaża się także zgodnie z ciągiem Fibonacciego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciąg_Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego jest rekurencyjny tzn. kolejny wyraz jest równy sumie poprzednich dwóch wyrazów co prowadzi do ciekawych właściwości oraz powiązania z innym pojęciem matematycznym który występuje prawie wszędzie nawet w ludzkim ciele 🙂 ! Chodzi oczywiście o Złoty Podział http://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_podział z tym zaś pojęciem związana jest liczba FI

\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}=1.6180339887..

Ciąg wygląda tak

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,..

Przyglądając się ciągowi możemy znaleźć 3 ciekawe właściwości

 • Pierwsza z nich jeśli spojrzymy na 3 , 6 i 9 wyraz ciągu zauważymy że wszystkie są podzielne przez 2
  następnie patrząc na 4 , 8 i 12 wyraz ciągu wszystkie są podzielne przez 3. Co piąty wyraz dzieli się przez 5 co szósty przez 8 co siódmy przez 13 co ósmy przez 21 i tak dalej. Dzielniki które uzyskaliśmy są kolejnymi liczbami ciągu Fibonacciego 😉
 • Druga z nich jeśli weźmiemy 3 dowolne kolejne wyrazy ciągu to pierwszy wyraz pomnożony przez trzeci wyraz zawsze różni się od kwadratu wyrazu drugiego o 1
  13,21,34

   13 * 34 = 442
   21 * 21 = 441

  21,34,55

   21 * 55 = 1155
   34 * 34 = 1156

 • Trzecia właściwość jest związana z wspomnianą wyżej liczbą fi jeżeli będziemy liczyć stosunki kolejnych liczb w ciągu będziemy dążyć do coraz dokładniejszej reprezentacji liczby fi
  \frac{1}{1},\frac{2}{1},\frac{3}{2},\frac{5}{3},\frac{8}{5},\frac{13}{8},\frac{21}{13},\frac{34}{21},\frac{55}{34},..
  co daje nam
  1;2;1.5;1.667;1.6;1.625;1.615;1.619;1.618;..

Obliczanie Ciągu iteracyjnie ( elementu na danej pozycji )
Do tego zadania napisałem taką o to małą funkcję w c++

unsigned long int calculateFibonacci( int index ){
	unsigned long int lastNumber = 1;
	unsigned long int sumReturn = 0;
	unsigned long int tmpValue = 0;
	
	for( int iPosition = 0 ; iPosition < index ; iPosition++ ){
		tmpValue = sumReturn;
		
		sumReturn += lastNumber;
		
		lastNumber = tmpValue;
	}
	
	return sumReturn;
}

bardzo prosta i działającą całkiem dobrze. No właśnie całkiem ? czy da się to jakoś przyspieszyć ? Otóż da 😉 zaprzęgniemy do tego funkcje typu naked oraz trochę asm
http://gynvael.coldwind.pl/?id=14

Na początku sposób w jaki testowałem wydajność rozwiązań

	int iLoop = 1000000;
	
	SYSTEMTIME timeStart,
				timeEnd;
				
	GetSystemTime( &timeStart );
	
	while( iLoop >= 0 ){
		calculateFibonacci( 1000 );
		iLoop--;
	}
	
	GetSystemTime( &timeEnd );
	
	std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl;

widać tutaj deklarowanie i incjalizacje zmiennej iLoop której wartość wynosi milion dalej tworzymy dwie struktury SYSEMTIME
które służą do „przechowywania czasu”
następnie wywołujemy GetSystemTime z windows.h dalej nasza funkcja obliczająca dany element ciągu zostaje wywołana 1000000 razy za każdym razem obliczając element na 1000 pozycji

Następnie mamy pobranie czasu oraz obliczenie delty i jej wyświetlenie. Taki sposób benchmarkingu daje niepewne wyniki i jest dość niedokładny ale jednak dla naszych domowych warunków wystarczy.

Jaki jest wynik ? Na moim komputerze oscyluje on około 3200
Znowu pada pytanie czy można to zoptymalizować i jak bardzo ?

Tak jak wcześniej wspomniałem posłużyłem się tutaj asm ( składnia intel czyli do parametrów kompilatora trzeba dodać -masm=intel )

extern "C"{
	unsigned int calculateFibonacciASM( int index );
}

__asm(
 ".globl _calculateFibonacciASM\n"
 "_calculateFibonacciASM:\n"
 "mov ecx, dword ptr [ esp + 4 ] \n"
 "mov eax,0\n"
 "mov esi,1\n"
 "mov edi,0\n"
 "loop:\n"
 "test ecx,ecx\n"
 "jbe loopEnd\n"
 "sub ecx,1\n"
 "mov edi,eax\n"
 "add eax,esi\n"
 "mov esi,edi\n"
 "jmp loop\n"
 "loopEnd:\n"
 "ret"
);

Widzimy tutaj deklaracje funkcji naked oraz jej etykietę wraz z kodem

Kod testów

iLoop = 1000000;
	
	GetSystemTime( &timeStart );
	
	while( iLoop >= 0 ){
		calculateFibonacciASM( 1000 );
		iLoop--;
	}
	
	GetSystemTime( &timeEnd );
	
	std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl;

Jakie są wyniki ? Na moim komputerze oscyluje on wokół 750.
Czyli uzyskaliśmy wzrost wydajności o około 72-77% całkiem nieźle :).

Pełen kod programu którego używałem do testowania

#include <iostream>
#include <windows.h>

extern "C"{
	unsigned int calculateFibonacciASM( int index );
}

__asm(
 ".globl _calculateFibonacciASM\n"
 "_calculateFibonacciASM:\n"
 "mov ecx, dword ptr [ esp + 4 ] \n"
 "mov eax,0\n"
 "mov esi,1\n"
 "mov edi,0\n"
 "loop:\n"
 "test ecx,ecx\n"
 "jbe loopEnd\n"
 "sub ecx,1\n"
 "mov edi,eax\n"
 "add eax,esi\n"
 "mov esi,edi\n"
 "jmp loop\n"
 "loopEnd:\n"
 "ret"
);

unsigned long int calculateFibonacci( int index ){
	unsigned long int lastNumber = 1;
	unsigned long int sumReturn = 0;
	unsigned long int tmpValue = 0;
	
	for( int iPosition = 0 ; iPosition < index ; iPosition++ ){
		tmpValue = sumReturn;
		
		sumReturn += lastNumber;
		
		lastNumber = tmpValue;
	}
	
	return sumReturn;
}int main(){
	
	int iLoop = 1000000;
	
	SYSTEMTIME timeStart,
				timeEnd;
				
	GetSystemTime( &timeStart );
	
	while( iLoop >= 0 ){
		calculateFibonacci( 1000 );
		iLoop--;
	}
	
	GetSystemTime( &timeEnd );
	
	std::cout << calculateFibonacci( 1000 ) << std::endl;
	
	std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl;
	
	iLoop = 1000000;
	
	GetSystemTime( &timeStart );
	
	while( iLoop >= 0 ){
		calculateFibonacciASM( 1000 );
		iLoop--;
	}
	
	GetSystemTime( &timeEnd );
	
	std::cout << calculateFibonacciASM( 1000 ) << std::endl;
	
	std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl;
	
	char ignoreInput;
	std::cin >> ignoreInput;
	
	return 0;
}

Źródła

2 komentarzy o “Ciąg Fibonacciego – Właściwości , Optymalizacja obliczania iteracyjnego oraz liczba FI ( Złoty podział )

 1. Używając składni AT&T mógłbyś zrobić tą funkcję ładniej ( czytelniej ) 😛
  Oraz wydaje mi się że GetTickCount() było by w tym przypadku dokładniejsze.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.