Ciąg Fibonacciego – Właściwości , Optymalizacja obliczania iteracyjnego oraz liczba FI ( Złoty podział )

Ciąg Fibonacciego jest naprawdę ciekawym ciągiem możemy go znaleźć w wielu sytuacjach czy dziedzinach np. w matematyce lub przy … rozmnażaniu królików. Ciekawostka jest to że liczba płatków w większości kwiatów to właśnie liczby Fibonacciego , większość zwierząt rozmnaża się także zgodnie z ciągiem Fibonacciego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciąg_Fibonacciego Ciąg Fibonacciego jest rekurencyjny tzn. kolejny wyraz jest równy sumie poprzednich dwóch wyrazów co prowadzi do ciekawych właściwości oraz powiązania z innym pojęciem matematycznym który występuje prawie wszędzie nawet w ludzkim ciele 🙂 ! Chodzi oczywiście o Złoty Podział http://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_podział z tym zaś pojęciem związana jest liczba FI \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}=1.6180339887.. Ciąg wygląda tak
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,..
Przyglądając się ciągowi możemy znaleźć 3 ciekawe właściwości
 • Pierwsza z nich jeśli spojrzymy na 3 , 6 i 9 wyraz ciągu zauważymy że wszystkie są podzielne przez 2 następnie patrząc na 4 , 8 i 12 wyraz ciągu wszystkie są podzielne przez 3. Co piąty wyraz dzieli się przez 5 co szósty przez 8 co siódmy przez 13 co ósmy przez 21 i tak dalej. Dzielniki które uzyskaliśmy są kolejnymi liczbami ciągu Fibonacciego 😉
 • Druga z nich jeśli weźmiemy 3 dowolne kolejne wyrazy ciągu to pierwszy wyraz pomnożony przez trzeci wyraz zawsze różni się od kwadratu wyrazu drugiego o 1
  13,21,34
   13 * 34 = 442 21 * 21 = 441 
  21,34,55
   21 * 55 = 1155 34 * 34 = 1156
 • Trzecia właściwość jest związana z wspomnianą wyżej liczbą fi jeżeli będziemy liczyć stosunki kolejnych liczb w ciągu będziemy dążyć do coraz dokładniejszej reprezentacji liczby fi \frac{1}{1},\frac{2}{1},\frac{3}{2},\frac{5}{3},\frac{8}{5},\frac{13}{8},\frac{21}{13},\frac{34}{21},\frac{55}{34},.. co daje nam 1;2;1.5;1.667;1.6;1.625;1.615;1.619;1.618;..
Obliczanie Ciągu iteracyjnie ( elementu na danej pozycji ) Do tego zadania napisałem taką o to małą funkcję w c++
unsigned long int calculateFibonacci( int index ){
unsigned long int lastNumber = 1;
unsigned long int sumReturn = 0;
unsigned long int tmpValue = 0;

for( int iPosition = 0 ; iPosition < index ; iPosition++ ){ tmpValue = sumReturn; sumReturn += lastNumber; lastNumber = tmpValue; } return sumReturn; } 
bardzo prosta i działającą całkiem dobrze. No właśnie całkiem ? czy da się to jakoś przyspieszyć ? Otóż da 😉 zaprzęgniemy do tego funkcje typu naked oraz trochę asm http://gynvael.coldwind.pl/?id=14 Na początku sposób w jaki testowałem wydajność rozwiązań
 int iLoop = 1000000;

SYSTEMTIME timeStart,
timeEnd;

GetSystemTime( &timeStart );

while( iLoop >= 0 ){
calculateFibonacci( 1000 );
iLoop--;
}

GetSystemTime( &timeEnd );

std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl;
widać tutaj deklarowanie i incjalizacje zmiennej iLoop której wartość wynosi milion dalej tworzymy dwie struktury SYSEMTIME które służą do „przechowywania czasu” następnie wywołujemy GetSystemTime z windows.h dalej nasza funkcja obliczająca dany element ciągu zostaje wywołana 1000000 razy za każdym razem obliczając element na 1000 pozycji Następnie mamy pobranie czasu oraz obliczenie delty i jej wyświetlenie. Taki sposób benchmarkingu daje niepewne wyniki i jest dość niedokładny ale jednak dla naszych domowych warunków wystarczy. Jaki jest wynik ? Na moim komputerze oscyluje on około 3200 Znowu pada pytanie czy można to zoptymalizować i jak bardzo ? Tak jak wcześniej wspomniałem posłużyłem się tutaj asm ( składnia intel czyli do parametrów kompilatora trzeba dodać -masm=intel )
extern "C"{
unsigned int calculateFibonacciASM( int index );
}

__asm(
".globl _calculateFibonacciASM\n"
"_calculateFibonacciASM:\n"
"mov ecx, dword ptr [ esp + 4 ] \n"
"mov eax,0\n"
"mov esi,1\n"
"mov edi,0\n"
"loop:\n"
"test ecx,ecx\n"
"jbe loopEnd\n"
"sub ecx,1\n"
"mov edi,eax\n"
"add eax,esi\n"
"mov esi,edi\n"
"jmp loop\n"
"loopEnd:\n"
"ret"
);
Widzimy tutaj deklaracje funkcji naked oraz jej etykietę wraz z kodem Kod testów
iLoop = 1000000;

GetSystemTime( &timeStart );

while( iLoop >= 0 ){
calculateFibonacciASM( 1000 );
iLoop--;
}

GetSystemTime( &timeEnd );

std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl;
Jakie są wyniki ? Na moim komputerze oscyluje on wokół 750. Czyli uzyskaliśmy wzrost wydajności o około 72-77% całkiem nieźle :). Pełen kod programu którego używałem do testowania
#include
#include

extern "C"{
unsigned int calculateFibonacciASM( int index );
}

__asm(
".globl _calculateFibonacciASM\n"
"_calculateFibonacciASM:\n"
"mov ecx, dword ptr [ esp + 4 ] \n"
"mov eax,0\n"
"mov esi,1\n"
"mov edi,0\n"
"loop:\n"
"test ecx,ecx\n"
"jbe loopEnd\n"
"sub ecx,1\n"
"mov edi,eax\n"
"add eax,esi\n"
"mov esi,edi\n"
"jmp loop\n"
"loopEnd:\n"
"ret"
);

unsigned long int calculateFibonacci( int index ){
unsigned long int lastNumber = 1;
unsigned long int sumReturn = 0;
unsigned long int tmpValue = 0;

for( int iPosition = 0 ; iPosition < index ; iPosition++ ){ tmpValue = sumReturn; sumReturn += lastNumber; lastNumber = tmpValue; } return sumReturn; } int main(){ int iLoop = 1000000; SYSTEMTIME timeStart, timeEnd; GetSystemTime( &timeStart ); while( iLoop >= 0 ){
calculateFibonacci( 1000 );
iLoop--;
}

GetSystemTime( &timeEnd );

std::cout << calculateFibonacci( 1000 ) << std::endl; std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl; iLoop = 1000000; GetSystemTime( &timeStart ); while( iLoop >= 0 ){
calculateFibonacciASM( 1000 );
iLoop--;
}

GetSystemTime( &timeEnd );

std::cout << calculateFibonacciASM( 1000 ) << std::endl; std::cout << "Time : " << ( ( timeEnd.wSecond * 1000 ) + timeEnd.wMilliseconds ) - ( ( timeStart.wSecond * 1000 ) + timeStart.wMilliseconds ) << std::endl; char ignoreInput; std::cin >> ignoreInput;

return 0;
}
Źródła

2 komentarzy o “Ciąg Fibonacciego – Właściwości , Optymalizacja obliczania iteracyjnego oraz liczba FI ( Złoty podział )

 1. Używając składni AT&T mógłbyś zrobić tą funkcję ładniej ( czytelniej ) 😛
  Oraz wydaje mi się że GetTickCount() było by w tym przypadku dokładniejsze.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.