Kategoria: Scripting AMXX

Scripting AMXX

Mechanizm pseudo-wyjątków w pawn

Wyjątki są zaimplementowane w wielu językach programowania np. http://pl.wikibooks.org/wiki/C++/Obs%C5%82uga_wyj%C4%85tk%C3%B3w http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6dekhbbc(v=vs.80).aspx http://php.net/manual/en/language.exceptions.php http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyj%C4%85tek Wyjątek (ang. exception) jest mechanizmem przepływu sterowania używanym w mikroprocesorach oraz współczesnych językach programowania do obsługi zdarzeń wyjątkowych, a w szczególności błędów, którychCzytaj dalej

Scripting AMXX

Przekonwertowane SDK

Paczka przekonwertowanych sdk wcześniej pliki na końcu linii miały znak \r ( Mac ) lub \n ( Linux ) a w windows poprawnie jest \r\n http://pl.wikipedia.org/wiki/End-of-line W paczce znajdziemy amxmodx-source-1.8.1 Arkshine-CSSDK-e3a8b1c hlsdk metamod-p-1.19p32 Przekonwertowane SDKCzytaj dalej