Diablo Mod Core 1.2.0 Beta

Kontynuacja tego pluginu http://amxx.pl/topic/99745-diablo-mod-core-110-pl//

Jest to wersja testowa ( na co wskazuje dopisek beta )

Lista zmian

 • Dodanie dynamicznego ustalania maksymalnego levela oraz expa ( tabelka expa nadal jest dostępna )
 • Dodanie metod dostępowych do expa levela
 • Przeniesienie logiki ustawieñ do oddzielnego pliku
 • Zmiana kodowania plików na ASCII z UTF-8 aby ludziom łatwiej się korzystało ;
 • Metoda dostępowa getPlayerClass( id )
 • Metoda dostêpowa setPlayerClass( id , class )
 • Metoda sprawdzająca isPlayerClassNone( id )
 • Cache forwardów klas
 • Cache forwardów itemów
 • Definicje zamienione na stałe ( oszczędzanie pamięci )
 • Naprawa eventu diablo ( dodawanie hp zamiast odbierania )
 • Metoda dostępowa getPlayerItem( id )
 • Metoda dostepowa setPlayerItem( id , item )
 • Metoda sprawdzajaca isPlayerItemNone( id )
 • Metody dostêpowe getForwardClass , getForwardItem
 • Dodanie metod ExecuteForwardIgnoreIntOneParam , ExecuteForwardIgnoreIntTwoParam
 • Cache multi forwardów
 • Dodanie jednej globalnej funkcji logujacej logDiablo()
 • Zmiana dostepu do cvaru mp_friendlyfire na poprzez pointer
 • Modyfikacja kodu kuszy sugerując się kodem sebula
 • Rozdzielnie logiki zdarzeń kuszy i noży ( i jej uproszczenie )
 • Dodanie natywu diablo_get_items_amount – pobieranie ilości itemów
 • Dodanie natywu diablo_set_user_item( id , item ) – ustawianie itemu graczowi
 • Dodanie natywu diablo_get_user_item( id ) – pobieranie id itemu gracza
 • Zmiany w metodzie setPlayerItem( id , item )
 • Optymalizacja systemu granatów – Użycie hamsandwich rezygnacja z jednego globalnego bytu( thinkbota )
 • Dodanie „Boots don’t shoot invisible” do kodu moda
 • Rozdzielenie kodu diablo event do osobnego pluginu
 • Dodanie forwardu diablo_is_additional_damage() wartosc zwrotna okresla czy dodatkowe dmg z klas i itemow jest blokowane czy nie
 • Zmiana forwardow diablo_preThink i diablo_postThink na odpowiednio diablo_preThinkClass i diablo_postThinkClass
 • Dodanie forwardu diablo_preThink – prethink gracza jesli spelnia on kryteria czyli ¿yje i ma klase forward globalny
 • Dodanie forwardu diablo_clean_user_inf( id ) – czyszczenie informacji o graczu forward globalny
 • Dodanie forwardu diablo_give_item( id , item ) – uruchamiane przy dawaniu itemu graczowi forward globalny
 • Dodanie natywu diablo_print_chat( id , Color:color , const msg[] , {Float,Sql,Result,_}:… ) – printowanie na czacie z wykorzystaniem colorchatu automatycznie dodawanie prefixu
 • Dodanie natywu diablo_is_player_class_none( id ) – sprawdzanie czy gracz nie ma klasy
 • Dodatkowy parametr w natywie diablo_create_explode
 • Dodanie natywu diablo_blood_effect
 • Dodanie natywu diablo_bar_timer
 • Dodanie forwardu diablo_can_use_skill( id ) – czy mozna uzywac skillow itemów
 • Zmiany w funkcji setPlayerItem – Szersza funkcjonalnosc tej funkcji
 • Zmiany w funkcji giveUserItem
 • Dodanie do systemu itemów określania poziomu od i poziomu do którego można zdobywac dany item ( nadal jest możliwośść ustawienia że item jest dostępny zawsze )
 • Curweapon zmieniony na Ham_CS_Player_ResetMaxSpeed / Ham_Item_PreFrame
 • Dodanie funkcji dostepowej getPlayerLevel
 • Dodanie natywów diablo_get_item_from i diablo_get_item_to – pobieranie granicy leveli w których dostępny jest item
 • Przeniesienie kodu natywów do osobnego pliku
 • Cache funkcji uruchamianych poprzez callfunc_*
 • Dodanie nowego pola do tabeli w którym przechowywany jest czas modyfikacji rekordu

Instalacja odbywa się poprzez wrzucenie plików z paczki na serwer

Zmiany w natywach do przeglądnięcia w pliku diablo_nowe.inc

Diablo Mod Core Download

4 komentarzy o “Diablo Mod Core 1.2.0 Beta

 1. Witam, wgrałem paczkę i wszystkie komendy działają oprócz /klasa wiesz może czym to jest spowodowane ?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.