Arena Mody – Bot do gry

Prosty i napisany na szybko bot w pythonie do gry Arena Mody http://arenamody.pl/

Bot loguje się i walczy na arenie musi być odpalony ciągle ;). Napisane na szybko ;).

Kod:

#-*- encoding: utf-8 -*-

import pycurl
import urllib.parse
import urllib.request
import json
import sched, time
import io
from time import strftime

login = input( "Podaj login: " )
password = input( "Podaj hasło: " )

counter = 0
cookies = {}

def zaloguj( userLogin , userPassword ):
  url = 'http://arenamody.pl/ajax/user.php'
  
  values = {
  'login_user': userLogin,
  'login_pass': userPassword,
  'login_remember_me': 1,
  'login_world': 1,
  'type': 'login'
  }
  
  c = pycurl.Curl()
  
  c.setopt( pycurl.URL, url );
  c.setopt( pycurl.NOBODY, True );
  c.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
  c.setopt( c.POST, True)
  
  data = urllib.parse.urlencode( values )
  
  c.setopt( c.POSTFIELDS, data)
  
  c.setopt( pycurl.HEADER, True);
  c.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
  c.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
  
  body = io.BytesIO()
  
  c.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, body.write )
  
  c.perform()
  
  stringResponse = body.getvalue().decode('utf-8')
  
  indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )
  
  responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );
  
  if( responseObject[ 'error' ] == False ):
  
    auth = pycurl.Curl()
    
    auth.setopt( pycurl.URL, responseObject[ 'url' ] );
    
    auth.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    auth.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
    
    auth.setopt( pycurl.HEADER, True);
    auth.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    
    auth.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
    
    bodyAuth = io.BytesIO()
    
    auth.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyAuth.write )
    
    auth.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
    auth.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)
    
    auth.perform()
    
    return True;
  else:
    print( "Nie udało się zalogować" );
  return False;

def fight():

  print( "[" + strftime("%H:%M:%S") + "] Walcze" );
  
  url = 'http://g.arenamody.pl/ajax/arena.php'
  
  values = {
  'action': 'searchOpponent',
  'type': 'weaker'
  }
  
  data = urllib.parse.urlencode( values )
  
  c = pycurl.Curl()
  
  c.setopt( pycurl.URL, url );
  #c.setopt( pycurl.NOBODY, True );
  c.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
  c.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
  c.setopt( c.POST, True)
  
  data = urllib.parse.urlencode( values )
  
  c.setopt( c.POSTFIELDS, data)
  
  c.setopt( pycurl.HEADER, True);
  c.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
  c.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
  
  c.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
  c.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)
  
  body = io.BytesIO()
  
  c.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, body.write )
  
  c.perform()
  
  stringResponse = body.getvalue().decode('utf-8')
  
  indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )
  
  if indexPosition == -1:
    return
  
  responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );
  
  if responseObject[ 'status' ] != 1:
    return
  
  valuesFight = {
  'action': 'challenge',
  'attack': responseObject[ 'id' ]
  }
  
  fightRequest = pycurl.Curl()
  
  fightRequest.setopt( pycurl.URL, url );
  fightRequest.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
  fightRequest.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
  fightRequest.setopt( c.POST, True)
  
  dataFight = urllib.parse.urlencode( valuesFight )
  
  fightRequest.setopt( c.POSTFIELDS, dataFight)
  
  fightRequest.setopt( pycurl.HEADER, True);
  fightRequest.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
  fightRequest.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
  
  fightRequest.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
  fightRequest.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)
  
  bodyFight = io.BytesIO()
  
  fightRequest.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyFight.write )
  
  fightRequest.perform()
  
  stringResponse = bodyFight.getvalue().decode('utf-8')
  
  indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )
  
  if indexPosition == -1:
    return
  
  responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );
  
  if responseObject[ 'status' ] != 1:
  r  eturn
  
  fightRequestSecond = pycurl.Curl()
  
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.URL, 'http://g.arenamody.pl/duel.php?id=' + responseObject[ 'duel' ] + '&password=' + responseObject[ 'password' ] );
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
  
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.HEADER, True);
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
  
  fightRequestSecond.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
  fightRequestSecond.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)
  
  bodyRequestSecond = io.BytesIO()
  
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyRequestSecond.write )
  
  fightRequestSecond.perform()

def fightPippi():
  print( "[" + strftime("%H:%M:%S") + "] Walcze" );
  
  url = 'http://g.arenamody.pl/ajax/events.php'
  
  values = {
  'type': 'factionsFightBoss'
  }
  
  data = urllib.parse.urlencode( values )
  
  c = pycurl.Curl()
  
  c.setopt( pycurl.URL, url );
  #c.setopt( pycurl.NOBODY, True );
  c.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
  c.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
  c.setopt( c.POST, True)
  
  data = urllib.parse.urlencode( values )
  
  c.setopt( c.POSTFIELDS, data)
  
  c.setopt( pycurl.HEADER, True);
  c.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
  c.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
  
  c.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
  c.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)
  
  body = io.BytesIO()
  
  c.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, body.write )
  
  c.perform()
  
  stringResponse = body.getvalue().decode('utf-8')
  
  indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )
  
  if indexPosition == -1:
    return
  
  responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );
  
  if responseObject[ 'status' ] != 1:
    return
  
  fightRequestSecond = pycurl.Curl()
  
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.URL, 'http://g.arenamody.pl/duel.php?id=' + responseObject[ 'duel' ] + '&password=' + responseObject[ 'password' ] );
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
  
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.HEADER, True);
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);
  
  fightRequestSecond.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
  fightRequestSecond.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)
  
  bodyRequestSecond = io.BytesIO()
  
  fightRequestSecond.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyRequestSecond.write )
  
  fightRequestSecond.perform()

def doStuff( sc ):
  global login , password , counter
  
  if counter % 15 == 0:
  	if not zaloguj( login , password ):
  		sc.enter(60, 1, doStuff, (sc,))
  return
  
  fight()
  #fightPippi()
  
  counter = counter + 1
  
  sc.enter(60, 1, doStuff, (sc,))

for x in range( 10 ):
	if zaloguj( login , password ):
		fight()
		#fightPippi()

s = sched.scheduler(time.time, time.sleep)
s.enter(1, 1, doStuff, (s,))
s.run()

uruchamiamy jak normalny skrypt pythona. Przy uruchomieniu musimy podać login i hasło do konta aby bot mógł się na nie zalogować.

Można jednocześnie grać i mieć odpalonego bota , jednak będzie nas wylogowywało co 10 minut ;).

2 komentarzy o “Arena Mody – Bot do gry

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.