Arena Mody – Bot do gry

Prosty i napisany na szybko bot w pythonie do gry Arena Mody http://arenamody.pl/

Bot loguje się i walczy na arenie musi być odpalony ciągle ;). Napisane na szybko ;).

Kod:

#-*- encoding: utf-8 -*-

import pycurl
import urllib.parse
import urllib.request
import json
import sched, time
import io
from time import strftime

login = input( "Podaj login: " )
password = input( "Podaj hasło: " )

counter = 0
cookies = {}

def zaloguj( userLogin , userPassword ):
    url = 'http://arenamody.pl/ajax/user.php'

    values = {
   'login_user': userLogin,
   'login_pass': userPassword,
   'login_remember_me': 1,
   'login_world': 1,
   'type': 'login'
  }

    c = pycurl.Curl()

    c.setopt( pycurl.URL, url );
    c.setopt( pycurl.NOBODY, True );
    c.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    c.setopt( c.POST, True)

    data = urllib.parse.urlencode( values )

    c.setopt( c.POSTFIELDS, data)

    c.setopt( pycurl.HEADER, True);
    c.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    c.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

    body = io.BytesIO()

    c.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, body.write )

    c.perform()

    stringResponse = body.getvalue().decode('utf-8')

    indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )

    responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );

    if( responseObject[ 'error' ] == False ):

        auth = pycurl.Curl()

        auth.setopt( pycurl.URL, responseObject[ 'url' ] );

        auth.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
        auth.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )

        auth.setopt( pycurl.HEADER, True);
        auth.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );

        auth.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

        bodyAuth = io.BytesIO()

        auth.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyAuth.write )

        auth.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
        auth.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)

        auth.perform()

        return True;
    else:
        print( "Nie udało się zalogować" );
        return False;

def fight():

    print( "[" + strftime("%H:%M:%S") + "] Walcze" );

    url = 'http://g.arenamody.pl/ajax/arena.php'

    values = {
   'action': 'searchOpponent',
   'type': 'weaker'
  }

    data = urllib.parse.urlencode( values )

    c = pycurl.Curl()

    c.setopt( pycurl.URL, url );
    #c.setopt( pycurl.NOBODY, True );
    c.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    c.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
    c.setopt( c.POST, True)

    data = urllib.parse.urlencode( values )

    c.setopt( c.POSTFIELDS, data)

    c.setopt( pycurl.HEADER, True);
    c.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    c.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

    c.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
    c.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)

    body = io.BytesIO()

    c.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, body.write )

    c.perform()

    stringResponse = body.getvalue().decode('utf-8')

    indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )

    if indexPosition == -1:
        return

    responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );

    if responseObject[ 'status' ] != 1:
        return

    valuesFight = {
        'action': 'challenge',
        'attack': responseObject[ 'id' ]
    }

    fightRequest = pycurl.Curl()

    fightRequest.setopt( pycurl.URL, url );
    fightRequest.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    fightRequest.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
    fightRequest.setopt( c.POST, True)

    dataFight = urllib.parse.urlencode( valuesFight )

    fightRequest.setopt( c.POSTFIELDS, dataFight)

    fightRequest.setopt( pycurl.HEADER, True);
    fightRequest.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    fightRequest.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

    fightRequest.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
    fightRequest.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)

    bodyFight = io.BytesIO()

    fightRequest.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyFight.write )

    fightRequest.perform()

    stringResponse = bodyFight.getvalue().decode('utf-8')

    indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )

    if indexPosition == -1:
        return

    responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );

    if responseObject[ 'status' ] != 1:
        return

    fightRequestSecond = pycurl.Curl()

    fightRequestSecond.setopt( pycurl.URL, 'http://g.arenamody.pl/duel.php?id=' + responseObject[ 'duel' ] + '&password=' + responseObject[ 'password' ] );
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )

    fightRequestSecond.setopt( pycurl.HEADER, True);
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

    fightRequestSecond.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
    fightRequestSecond.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)

    bodyRequestSecond = io.BytesIO()

    fightRequestSecond.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyRequestSecond.write )

    fightRequestSecond.perform()

def fightPippi():
    print( "[" + strftime("%H:%M:%S") + "] Walcze" );

    url = 'http://g.arenamody.pl/ajax/events.php'

    values = {
   'type': 'factionsFightBoss'
  }

    data = urllib.parse.urlencode( values )

    c = pycurl.Curl()

    c.setopt( pycurl.URL, url );
    #c.setopt( pycurl.NOBODY, True );
    c.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    c.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )
    c.setopt( c.POST, True)

    data = urllib.parse.urlencode( values )

    c.setopt( c.POSTFIELDS, data)

    c.setopt( pycurl.HEADER, True);
    c.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    c.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

    c.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
    c.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)

    body = io.BytesIO()

    c.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, body.write )

    c.perform()

    stringResponse = body.getvalue().decode('utf-8')

    indexPosition = stringResponse.rfind( '{' )

    if indexPosition == -1:
        return

    responseObject = json.loads( stringResponse[ indexPosition : ] );

    if responseObject[ 'status' ] != 1:
        return

    fightRequestSecond = pycurl.Curl()

    fightRequestSecond.setopt( pycurl.URL, 'http://g.arenamody.pl/duel.php?id=' + responseObject[ 'duel' ] + '&password=' + responseObject[ 'password' ] );
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEJAR, 'cookie.txt');
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.COOKIEFILE , 'cookie.txt' )

    fightRequestSecond.setopt( pycurl.HEADER, True);
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.HTTPHEADER, [ "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)" , "Connection: keep-alive" ] );
    fightRequestSecond.setopt( pycurl.TIMEOUT, 10);

    fightRequestSecond.setopt(pycurl.FOLLOWLOCATION, 1)
    fightRequestSecond.setopt(pycurl.MAXREDIRS, 5)

    bodyRequestSecond = io.BytesIO()

    fightRequestSecond.setopt( pycurl.WRITEFUNCTION, bodyRequestSecond.write )

    fightRequestSecond.perform()

def doStuff( sc ):
    global login , password , counter

    if counter % 15 == 0:
        if not zaloguj( login , password ):
            sc.enter(60, 1, doStuff, (sc,))
            return

        fight()
        #fightPippi()

    counter = counter + 1

    sc.enter(60, 1, doStuff, (sc,))


for x in range( 10 ):
    if zaloguj( login , password ):
        fight()
        #fightPippi()

s = sched.scheduler(time.time, time.sleep)
s.enter(1, 1, doStuff, (s,))
s.run()

uruchamiamy jak normalny skrypt pythona. Przy uruchomieniu musimy podać login i hasło do konta aby bot mógł się na nie zalogować.

Można jednocześnie grać i mieć odpalonego bota , jednak będzie nas wylogowywało co 10 minut ;).

2 komentarzy o “Arena Mody – Bot do gry

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.