Wymuszanie poprawnych ustawień gracza

Plugin wymusza u gracza co rundę ustawienia takie jak:

  • rate
  • cl_updaterate
  • cl_cmdrate
  • ex_interp
  • fps_max
  • cl_rate
  • cl_cmdbackup
  • fps_modem

Standardowa Instalacja

Download
raty.zip Download

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.