Lista komend klienta CS 1.6

Lista komend klienta CS 1.6

/// + \\\Każda komenda z „+” na początku ma swój odpowiednik z „-„, który kończy daną akcję.
+attack – strzał
+attack2 – włącza zoom, przełącza tryb burst fire i automatic w glocku i clarionie, zakłada tłumik w m4 i usp.
+back – idzie wstecz
+commandmenu – włącza commandmenu. To menu standardowo zbindowane pod „H”.
+duck – kucanie
+forward – idzie naprzód
+graph – pokazuje staty gracza i ping
+jlook – umożliwia rozglądanie za pomocą joysticka
+jump – skok
+klook – umożliwia rozglądanie za pomocą klawiatury
+left – obrót w lewo
+lookdown – patrzy w dół
+lookup – patrzy w górę
+mlook – umożliwia rozglądanie za pomocą myszki
+movedown – schodzenie (po drabinie, wpływanie pod wodę)
+moveleft – idzie w prawo
+moveright – idzie w lewo
+moveup – wspinanie (po drabinie, wypływanie spod wody)
+nvgadjust – włącza noktowizor
+reload – przeładowuje broń
+right – obrót w prawo
+score – pokazuje staty gracza i ping
+showscores – pokazuje staty gracza i ping
+speed – skradanie się
+use – umożliwia używanie przycisków, ratowanie zakładników, prowadzenie pojazdu, etc.
+voicerecord – umożliwia rozmawianie z innymi graczami przez mikrofon
//////////// Te komendy działają tylko jeżeli komenda thirdperson* jest aktywna////////////
+camdistance – przesuwa „chase cam” z dala od gracza
+camin – przesuwa „chase cam” do przodu
+cammousemove – przesuwa „chase cam” za pomocą myszy
+camout – przesuwa „chase cam” do tyłu
+campitchdown – zmniejsza pułap „chase cam” przy patrzeniu w dół?
+campitchup – zwiększa pułap „chase cam” przy patrzeniu w górę?
+camyawleft – przechyla „chase cam” w lewo
+camyawright – przechyla „chase cam” w prawo
_cl_autowepswitch „1” – wł/wył automatyczną zmianę na silniejszą broń jeśli taką posiadamy. [0-1]
_restart – Wyłącza i włącza ponownie grę.
_setrenderer – Wybiera tryb renderowania: opengl lub d3d. [opengl/d3d]
_setgamedir – Ustawia ścieżkę do katalogu z grą.
_setvideomode – Ustawia rozdzielczość ekranu, np: _setvideomode 800 x 600. [640 x 480-1600 x 1200]
_snd_mixahead „0.1” – Odpowiada za czas (w sec) w jakim dźwięk jest mixowany przed tym jak go słyszysz. Przy radykalnych zmianach wartości można uzyskiwać dźwięk z opóźnieniem, lub możemy gubić pakiety (loss).
adjust_crosshair – Zmienia kolor celownika.
addip „minuty” – Banuje gracza na ip, np. addip 3 194.206.3.156. Zbanuje gracza na 5 minut. Jeżeli zbanujemy kogoś nie podając minut dostanie on tzw perma.
alias – Pozwala na przypisanie wielu komend jednemu klawiszowi.
allow_spectators „1” – Pozwala graczowi dołączyć do obserwatorów. [0-1]
ambient_fade „100” – Ustawia dystans, w którym dźwięki sie oddalają.
ambient_level „0.300” – Ustawia poziom dźwięku dla „ambient sounds”.
appenddemo – Nagrywa demo.dem i dołącza je do istniejącego już dema w katalogu cstrike.
autobuy – Kupuje broń i ekwipunek wpisany w pliku autobuy w katalogu cstrike.
ati_npatch „1” – wł/wył wsparcie dla technologii ATI TRUform. Ustawiona na „1” daje efekt wyższej jakości modeli, ale wpływa na wydajność. [0-1]
ati_subdiv „2” – Im wyższa wartość tym więcej wielokątów jest dodanych do modeli w celu ich wygładzenia. Musisz mieć 'ati_npatch 1′. [0-7]
banid – Banuje gracza na Steam_ID.
bgetmod – Wyświetla w konsoli informacje o porcie klienta, porcie serwera i ip serwera.
bind – Nadaje funkcję klawiszowi: bind „klawisz” „komenda”. Jednemu klawiszowi można przypisać więcej niż jedną komendę.
bgmbuffer „4096” – Ustala przydzieloną/zarezerwowaną pamięć w kB dla muzyki CD/Mp3.
bgmvolume „1” – Gdy jest ustawiona na „0” pauzuje aktualnie odgrywany dźwięk odtwarzany komendą „mp3 play”, by znów włączyć aktualny dźwięk zmień wartość na „1”. [0-1]
bottomcolor „0” – Ustawia dolny kolor twojego modelu w HL, który inni widzą (nie działa w cs). [0-255]
brightness „0” – Ustawia jasność. [0-2]
buy – Otwiera menu kupowania.
buyequip – Otwiera menu kupowania akcesoriów – granaty, kamizelka.
buyammo1 – Kupuje amunicję do karabinów.
buyammo2 – Kupuje amunicję do pistoletów.
c_maxdistance „200” – Ustawia maxymalny dystans „chase cam”.
c_maxpitch „90” – Ustawia maxymalny pułap (w pionie) „chase cam”.
c_maxyaw „135” – Ustawia maxymalny pułap (w poziomie) „chase cam”.
c_mindistance „30” – Ustawia minimalny dystans „chase cam”.
c_minpitch „0” – Ustawia minimalny pułap (w pionie) „chase cam”.
c_minyaw „-135” – Ustawia minimalny pułap (w poziomie) „chase cam”.
cam_command „0” – Włącza tryb trzecioosobowy (to samo co „thirdperson”). Musi być sv_cheats „1”, Żeby komendy zaczynające się od cam_ działały musisz zmienić tą najp[ierw. [0-1]
cam_contain „0” – wł/wył automatyczne ustawianie się kamery w każdym pomieszczeniu. [0-1]
cam_idealdist „64” – Ustawia dystans między kamerą, a modelem gracza.
cam_idealpitch „0” – Ustawia pułap kamery (w pionie) .
cam_idealyaw „90” – Ustawia pułap kamery (w poziomie).
cam_snapto „0” – Jeżeli jest włączona kąty widoku kamery poruszają się z tą samą prędkością co ty, zamiast poruszać się szybciej od gracza. [0-1]
cd – Kontroluje funkcje odtwarzacza CD, (Wzór= cd polecenie wartość, np: cd play 1). Lista poleceń: „close” – Zamyka CD-ROM, „eject” – Otwiera CD-ROM, „info” – Wyświetla ilość ścieżek dźwiękowych i aktualny status.
„loop” (utwór) – Wydaje polecenie, by CDek odtwarzał dany utwór w kółko, „off” – Wyłącza muzykę z CD, „on” – Włącza muzykę z CD, „pause” – Pauza, „play (utwor)” – Polecenie do CD, by grał daną scieżke, „remap” – Wyświetla kolejność w jakiej mają być grane utwory, „remap” (utwór) (utwór) … (utwór) – Ustawiamy nowa kolejność odtwarzania utworów z CD, „reset” – Kasuje funkcje CD, „resume” – Dokończenie utworu po poprzednim zapauzowaniu, „stop” – Zatrzymuje aktualnie odgrywany utwór.
chase_active „0” – Działa tak samo jak komenda thirdperson, tyle tylko, że działa tylko w SinglePlayerMode i podczas poruszania myszką przybliżamy i oddalamy kamerę od modelu gracza. [0-1]
chase_back „100” – Ustawia dystans między kamerą, a modelem gracza kiedy jest ustawione chase_active „1”.
chase_right „0” – Ustawia jak daleko kamera jest wysunięta na prawą stronę, kiedy jest ustawione chase_active „1”. Jeżeli chcemy, aby kamera była z lewej strony musimy użyć ujemnych wartości.
chase_up „16” – Ustawia o ile kamera jest powyżej modelu gracza, kiedy jest ustawione chase_active „1”.
cancelselect – anuluje wybór
changelevel

– Zmienia mapę bez rozłączania graczy z serwera.
changelevel2

– Zmienia mapę bez rozłączania graczy z serwera, można kontynuować poprzednią rundę.
chooseteam – otwiera menu wyboru drużyny.

/// CL_ \\\
cl_allowdownload „1” – wł/wył ściąganie map, dźwięków, modeli i spritów przy połączeniu z serwerem.
cl_allowupload „1” – wł/wył uploadowanie map, dźwięków, modeli i spritów przy połączeniu z serwerem.
cl_anglespeedkey „0.670” – Ustawia szybkość, z jaką klawisze kierunkowe zmieniają kąt widzenia.
cl_backspeed „400” – Ustawia szybkość cofania się gracza (można ustawić tak jak pozwala na to serwer)
cl_bob „0.01” – Ustawia szybkość i częstotliwość z jaką porusza się broń podczas biegu gracza.
cl_bobcycle „0.800” – Ustawia „wysunięcie” broni trzymanej w ręku.
cl_bobup „0.500” – Ustawia częstotliwość „drgań” podczas biegu gracza.
cl_chasedist „112” – Ustala jak daleko ma być cofnięta kamera podczas twojej śmierci.
cl_clockreset „0.1” – Jeżeli ta komenda ustawiona jest inaczej niż cl_clockreset serwera można wymusić korzystanie z cl_clockreset serwera i zresetować delta? Lecz może to powodować utratę pakietów.
cl_cmdbackup „2” – Ustawia ile ramek można przesylać ponownie.
cl_cmdrate „30” – Odpowiada za to ile razy na sekunde gracz wysyła pakiety do serwera informując serwer o swoich
poczynaniach.
cl_corpsestay „600” – Ustawia czas w sekundach po jakim znikają ciała
cl_crosshair_color „## ### ##” – Ustawia kolor celownika
cl_crosshair_size „1/2/3” – Ustawia rozmiar celownika
cl_crosshair_translucent „0” – wł/wył celownik przeźroczysty
cl_dlmax „128” – Ustala rozmiar fragmentu komórki tekstur gracza i decals’ow (zakres: 16:1024, liczby muszą być
wielokrotnością liczby 16).
cl_download_ingame „1” – wł/wył ściąganie map, dźwięków, modeli, spritów i decalsów podczas gry.
cl_dynamiccrosshair „1” – wł/wył dynamiczny celownik (rozszerzający się podczas biegania, skakania etc).
cl_fixtimerate „7.5” – Jest ilością milisekund przypadających na ramkę. Serwer wysyła oznaczenie czasu w każdym pakiecie, a klient odbiera to tylko raz na ramkę, i traktuje jako wartość, do której ma dążyć (chyba że delta staje się zbyt duża i zegar klienta zmienia wartość na zegar serwera).
cl_forwardspeed „400” – Ustawia szybkość biegu gracza (można ustawić tak jak pozwala na to serwer)
cl_gaitestimation „1” – wł/wył przewidywanie ruchów gracza?
cl_gg „0” – wł/wył możliwośc oglądania dema w „gamegauge mode” za pomocą komend playdemo i viewdemo. po zakończeniu
oglądania dema wyłącza grę, a informacje o fps’ach z dema są zapisywane w pliku cstrike\fps.txt.
cl_himodels „0” – wł/wył lepszą jakość modeli.
cl_idealpitchscale „0.8” – Przedstawia (głównie w joystickach) jak dużo stopni obraz może skorygować, przy chodzeniu
po pochyłych powierzchniach. Jest też używana do utrzymywania poziomu na krzywych powierzchniach (musisz mieć lookstrafe „1”
i włączone +mlook).
cl_lc „1” – Odpowiada za obliczenie i kompensacje opoznienia (laga) przez stronę serwera. (musisz mieć cl_lw „1” i na
serwerze musi być sv_unlag „1”)
cl_lw „1” – Odpowiada za przewidywanie strzału, ustala jak są one kontrolowane względem dźwięku i animacji.
cl_logocolor #Valve_Orange – Ustawia kolor spreya: #Valve_Blue, #Valve_Brown, #Valve_Dkgray, #Valve_Ltblue,
#Valve_Ltgray, #Valve_Green, #Valve_Orange, #Valve_Red, #Valve_Yellow.
cl_logofile lambda – Ustawia rodzaj spreya: 8ball1, andre, camp1, chick1, chuckskull, devl1, gun1, lambda, skull,
smiley, splatt, tiki, v_1.
cl_messages – pokazuje informacje serwera.
cl_minmodels „0” – wł/wył „okrojone” modele (1 model CT i 1 Terro).
cl_movespeedkey „0.4” – Ustawia szybkość poruszania się gracza podczas skradania się.
cl_needinstanced „0” – wł/wył wyświetlanie w konsoli informacji o modelach broni. Działa tylko jeżeli jest ustawione
developer 1 i sv_instancedbaseline 1.
cl_nosmooth „0” – Ustala przewidywalne błędy, które mogą być łatwo naprawione w czasie ustawionym w cl_smoothtime.
cl_observercrosshair „0” – wł/wył celownik w trybie obserwatora.
cl_pitchdown „89” – Ustawia maksymalny kąt przy patrzeniu w dół.
cl_pitchspeed „225” – Ustawia szybkość zmiany kąta widoku, tzn jak szybko celownik będzie opadał w dół po wpisaniu
komendy +lookdown, +lookup.
cl_pitchup „89” – Ustawia maksymalny kąt przy patrzeniu w górę.
cl_pmanstats „0” – Wyświetla na ekranie informacjie o cząsteczkach dymu ze smoke’a z całej mapy.”Particles Drawn” to
ilość cząstek na twoim ekranie, a „CMiniMem Free” przedstawia ilość wolnej pamięci przeznaczonej na dym.
cl_radartype „0” – wł/wył radar nieprzeźroczysty.
cl_rate „9999” – Ustawia maksymalny limit bajtów wysłanych od klienta do serwera.
cl_resend „6” – Opóźnienie w sekundach przed ponowną próbą podłączenia do serwera przez klienta (Retrying connection
to server).
cl_righthand „1” – wł/wył widok broni w prawej ręce
cl_shadows „1” – wł/wył cienie.
cl_showerror „0” – wł/wył wyświetlanie na ekranie przewidywalnych błędów pod koniec każdej rundy.
cl_showevents „0” – wł/wył wyświetlanie na ekranie zdarzeń tj. zabicie kogoś. Wszystkie zdarzenia zapisane są w
katalogu cstrike\events.
cl_showfps „0” – wł/wył wyświetlanie fps’ów w lewym górnym rogu ekranu.
cl_shownet „0” – 1- wyświetla inf. o rozmiarze przychodzących pakietów sieciowych, 2- Wyświetla inf. na temat
przychodzących pakietów sieciowych i ich rozmiarze.[0-2]
cl_sidespeed „400” – Ustawia szybkośc strafe’owania. Powinna być równa z cl_forwardspeed i cl_backspeed. Jest
ograniczona przez sv_maxspeed.
cl_slist „10” – Określa czas, w którym trzeba czekać na odpowiedź przy pingowaniu na lanie (nie wiem dokładnie).
cl_smoothtime „0.1”- Określa czas, w którym obraz będzie wygładzony po przewidywanym błędzie. Gdy ustawimy na 0
będziemy mieć problemy z interpolacją i obraz może „skakać”.
cl_solid_players „1” – wł/wył stały widok modeli graczy.
cl_timeout „300” – Ustawia czas nieaktywności, po ktorym klient traci połączenie z serwerem.
cl_updaterate „20” – Odpowiada za to ile razy na sekunde gracz otrzymuje dane od serwera.
cl_upspeed „320” – Ustawaia szybkość wspinania się, wchodzenia gracza.
cl_vsmoothing „0.05” – Nazywana „wygładzaniem obrazu”, umożliwia interpolację pomiędzy wektorami obrazu,
wygładza/interpoluje obraz źródłowy i jego kąty.
cl_waterdist „4” – Ustawia podwodny dystans.
cl_weather „1” – wł/wył efekty pogodowe, np. deszcz na de_aztek.
cl_yawspeed „210” – Ustawia szybkość obracania się.
clear – Czyści konsolę.
clearplayers – resetuje listę graczy online.
clientport „27005” – Ustawia port przez, który klient łączy się z serwerem.
clockwindow „0.5” – Ta komenda została stworzona, by zapobiegać używaniu SpeedHacka przez graczy, nie blokuje to efektu SH, ale sprawia, że cziter odczuwa wtedy lagi. Zmieniając wartość tej komendy mamy wpływ na modemy klientów. Jest to komenda serwera, nie klienta.
cmdlist – Wyświetla w konsoli listę komend.
commentator – Ustawia komentatora dla HLTV.
con_color – Ustawia kolor czcionki na sayu.
con_notifytime „4” – Ustawia czas w sekundach, po którym tekst znika z lewego górnego rogu (tylko przy developer „1”). [0<]
condebug – W katalogu cstrike zostanie stworzony plik console.log zawierający wszelkie komunikaty jakie pojawiają się w konsoli serwera, począwszy od samego startu. Świetne przy znajdowaniu problemów czemu jakiś plugin nie działa.
condump – Zrzuca konsolę do pliku w katalogu cstrike. Nie nadpisuje plików, tzn, tworzy kolejno numerowane pliki o nazwie: condump1.txt, condump2.txt itd.
connect – Podłącza się do serwera.
console „1” – Nie działa od czasów Steama. Kiedyś gdy była ustawiona na „0” nie można było otworzyć konsoli.
contimes – Ustala ile razy zostanie wyświetlona każda linijka tekstu?
coop „0” – Komenda stworzona do Quake’a, nie działa ani w HL, ani w cs. [0-1]
crosshair „1” – wł/wył czerwoną kropkę snajperską w celowniku. [0-1]
cvarlist – Wyświetla w konsoli listę zmiennych. Niepoprawnie pokazuje zmienne znakowe (np hostname, servercfgfile, gdzie wpisujemy tekst zamiast wartości). Wpisując „cvarlist log” zapisze nam listę zmiennych w pliku tekstowym w katalogu cstrike.
d_spriteskip „0” – wł/wył szybsze renderowanie spritesów. [0-1]
deathmatch „0” – Ustawia, czy gra jest Multiplayer „1”, czy SinglePlayer „0”.
default_fov „90” – Ustawia „pole widzenia” w HL. W cs działa tylko, gdy urzesz i patrzysz z góry na swoje ciało. W HL pozwala na zoom (przybliżenie obrazu) w broniach, które nie mają zooma. [10-150]
delta_clear – Czyści statystyki wyświetlane za pomocą delta_stats.
delta_stats – Wyświetla statystyki/informacje w konsoli w kilku grupach – Nie wiem dokładnie od czego.
dem_save – Zapisuje demo, podczas oglądania w trybie viewdemo.
dem_start – Odtwarza demo w trybie viewdemo.
dem_speed – Ustawia szybkość oglądania dema w trybie viewdemo.
dem_pause – Pauzuje demo w trybie viewdemo.
dem_forcehltv – Dzięki niej możemy oglądać zwykłe demo tak jakby było to demo HLTV. [0-1]
dem_jump – Określa, do której sekundy dema „skoczyć”, np dem_jump 12 – Będziemy oglądać demo od 12 sekundy.
dev_overview „0” – Ustawia widok overview taki jaki jest na plikach.bmp w folderze overviews. Wymaga: sv_cheats „1”, developer „1”. [0-2]
developer „0” – Ustawione na „1” pozwala wyświetlać zaawansowane informacje na ekranie i w konsoli, wiele komend wymaga developer 1. Pozwala też na odblokowanie fps ponad 100.
disconnect – Rozłącza z serwerem.
dlfile – W formie: „cmd dlfile Nazwa_Pliku” Można było pobierać pliki z serwera 😀 .
drawradar – Pokazuje radar.
drop – wyrzuca broń.
dropclient – Rozłącza z serwerem.
echo „wiadomość” – Wyświetla wiadomość w konsoli.
edgefriction „2” – Ustawia tarcie na brzegach powierzchni. Im wyższa wartość tym siła przyciskająca cię jest coraz większa, przy dużych wartościach ciężko jest skądkolwiek spaść.
enableconsole – Umożliwia wyświetlanie konsoli.
endmovie – Przestaje nagrywać klatki/ramki obrazu.
entities – Wyświetla w konsoli informacje o modelach, mapie etc.
entity_dump – Wyświetla w konsoli informacje (nie wiem od czego).
escape – Anuluje wybór, wychodzi z menu gry.
ex_extrapmax „1.2” – Kiedy mamy loss/choke, albo inne opóźnienie, podczas interpolacji może nam zabraknąć danych więc gra zaczyna extrapolować położenie innych graczy.
ex_interp „0.1” – Określa co ile czasu (ms) interpolowane są modele. Przyjmowane wartosci to czasy, po uplywie ktorych jezeli gra nie dostanie informacji o polozeniu graczy przybliza je. Często zmiana tej komendy jest blokowana przez takie dodatki jak: wwcl albo HLguard, wartości powyżej 0.1 sa blokowane przez samą grę. Jak wpiszemu ex_interp 0 to powinno sie ex_interp samo automatycznie obliczyć jako 1/cl_updaterate, ale w rzeczywistości modele bedą wtedy skakać i lepiej obliczyć to samemu wg poniższego wzoru ex_interp = (1/ cl_updaterate) +0.02.
exec nazwa.cfg – otwiera pliki *.cfg lub *.rc
exit – wychodzi z gry.
fakelag „0” – Symuluje lagi, im wyższa wartość tym większe lagi. [0<]
fakeloss „0” – Symuluje loss, im większa wartość tym większy loss. [0<]
fastsprites – Ustawia gęstość/jakość dymu – 0/1/2/3 – domyślne – 2. więcej TUTAJ. [0-3]
firstperson – Włącza tryb pierwszoosobowy. Wymaga sv_cheats „1” i developer „1”. [0-1]
flush – Czyści cache.
fps_max „72” – Ustawia maxymalną liczbę fps, można ustawić ponad 100 tylko jeżeli jest developer „1” (choć nie ma to sensu). [20-1000]
fps_modem – Ustawia maxymalną ilość fps podczas gry onLINE (nie działa użyj fps_max).
fs_lazy_precache „0” – Kiedy jest ustawione na „1” gra podczas podłączania się do serwera pobiera i łąduje wszystkie dźwięki, które będą używane podczas gry, zamiast ładować pliki wtedy kiedy są potrzebne. Ustawienie na „1” znacznie wydłuża czas podłączania się do serwera, ale przyspiesza później grę. [0-1]
fs_perf_warnings „0” – Wyświetla w konsoli informacje o resamplingu tekstur. Wymaga developer „1”. [0-1]
fs_precache_timings „0” – Ustawione na „1” wyświetla w konsoli informacje o odgrywanych aktualnie dźwiękach. Wymaga developer „1”. [0-1]
fs_startup_timings „0” – Wyświetla w konsoli czas i szczegóły podłączania się do serwera. [0-1]
fullinfo – Pokazuje informacje o użytkowniku.
fullserverinfo – Pokazuje informacje o serwerze.
gamma „3” – Ustawia poziom gammy. [1-3]
/// GL_ \\\
gl_alphamin „0.25” – Kontroluje filtrowanie alpha-maskujących tekstur tj. kratki, płoty, drzwi. Ma wpływ na wygląd ich
krawędzi. Wyższe wartości sprawiają, że te obiekty wyglądają chudo, a ustawienie na 1 sprawia, że znikają.[0-1]
gl_affinemodels „0” – Ustawiona na 1 przyspiesza renderowanie tekstur, kosztem precyzji (może wystąpić efekt szybszego biegania).[0-1]
gl_clear „0” – ustawia wizualną jakość 0/1. Ustawiona na 1 czyści buffer kolorów. Używana także przez mapperów jako narzędzie do sprawdzania czy w mapie nie ma „przecieków/nieszczelności”. [0-1]
gl_cull „1” – Włącza ustawienie GL_CULL_FACE znaczy to, że wielokąty odwrucone od pozycji klienta, nie sa renderowane, czyli jest mniej obszaru do renderowania, co oznacza przyspieszenie całego procesu.[0-1]
gl_d3dflip „0” – Działa tylko w D3D. Włącza odwrócony porządek/kolejność renderownia. Jeżeli używasz D3D i masz problem z przycięciami myszki szczególnie w smoke’u to ustaw tą komendę na 1.[0-1]
gl_dither „1” – W 16-bitowym renderowaniu może być używana forma rozpraszania kolorów, poprzez wygenerowanie w bliskim
sąsiedztwie punktów o barwach składowych. Na 32-bitach chyba nie ma żadnego efektu na ściany,a jedynie na niebo.[0-1]
gl_dump – wyświetla informacje o użyciu/pracy karty graficznej.
gl_flipmatrix „0” – Ustawiona na 1 ma coś wspólnego z celownikiem i zoomem, lecz działa tylko na starych kartach graficznych używających sterowników 3dfx. Używana przy innych kartach/sterownikach buguje celownik optyczny w snajperkach.[0-1]
gl_fog – wł/wył mgłę. Została stworzona dla CZERO, ale w 1.6 też działa. Działa chyba tylko na de_inferno_cz.[0-1]
gl_keeptjunctions „1” – wł/wył wyświetlanie zalamań między teksturami.[0-1]
gl_lightholes „1” – wł/wył światło w zakamarkach.[0-1]
gl_max_size „512” – Ustawia maxymalny rozmiar textury. Wartość musi być wielokrotnością 16. Jeżeli tekstura będzie za duża w stosunku do wartości komendy to tekstura zostanie zmniejszona.
gl_monolights „0” – wł/wył jednolite źródło światła, bez cieni. Kiedy rzucisz granata, zapalisz latarkę to w tym miejscu kolor powróci do normalnego.[0-1]
gl_overbright „0” – wł/wył nasycone, bardziej realistyczne oświetlenie.[0-1]
gl_palette_tex „1” – wł/wył wsparcie dla „płaskich” tekstur.[0-1]
gl_picmip „0” – Ustawia jakość renderingu map. Im wyższa wartość tym szybsza gra, ale stanowczo gorsza jakość.[0-3]
gl_playermip „0” – Ustawia jakość renderingu graczy. Im wyższa wartość tym szybsza gra, ale gorsza jakość modeli.[0-3]
gl_polyoffset „0.1/4” – Liczba offsetów przypadających na wielokąt (wyrównywanie wielokątów). Gdy ustawimy wysoką wartość możemy widzieć kule, krew i spraye przez ściany, tzw decal hack. Dla kart ATI-„4”, A DLA nvidia „0.1”.
gl_round_down „3” – Odpowiada za wygładzanie, precyzje tekstur. Gdy tekstura musi zmienić rozmiar (patrz gl_max_size) jest zależna od wartości tej komendy. Im niższa wartość tym powinny być precyzyjniejsze tekstury, a im wyższa wartość tym gorsza jakość tekstur, lecz wiele zależy też od karty graficznej.[0-5]
gl_spriteblend „1” – Włącza łączenie spritów. Coś jak renderowanie dla spritów. Ustawiona na 0 daje gorszą jakość spritów, ale za to większą ich ilość, np. więcej krwi.[0-1]
gl_texels – Wyświetla w konsoli ile tekseli (najmniejszych punktów tekstury, wyświetlanych na ekranie) jest wysyłanych do karty graficznej.
gl_texturemode [type] – Ustawia typ textur: gl_nearest_mipmap_nearest, gl_linear_mipmap_nearest, gl_nearest_mipmap_linear, gl_linear_mipmap_linear.
gl_wateramp „0.3” – Zwiększa fale na wodzie. Nie można zmieniać wartości tej komendy, zmienia ją tylko sv_wateramp.
gl_wireframe „0” – Ustawione na 1 pokazuje żarzące się linie na każdej powierzchni, którą slinik gry rysuje na ekranie, pokazując jak powierzchnie te będą podzielone. Ustawione na 2 działa tak samo tylko pokazuje linie widziane/przechodzące przez ściane. Ta komenda jest używana przez mapperów do sprawdzania co jest już obliczone, by zwiększyć wydajność swoich map.[0-3]
gl_zmax „4096” – Ustawia maxymalny rozmiar zbuffer. Jest to maxymalny widzialny dystans. Ustawiając na 0 w D3D można widzieć przez ściany. Wartość można zmienić tylko z sv_zmax.]
gl_ztrick „0” – Ustawiona na 1 niedopuszcza do wyczyszczenia zbuffer’a pomiędzy poszczególnymi ramkami obrazu. Ustawiona na 1 może zwiększyć liczbę fps, ale obiekty widziane z daleka mogą migotać/drgać.[0-1]
gg – wł/wył możliwośc oglądania dema w „gamegauge mode” za pomocą komend playdemo i viewdemo. po zakończeniu oglądania dema wyłącza grę, a informacje o fps’ach z dema są zapisywane w pliku cstrike\fps.txt.
god – Wł/wył tryb „god”, dzięki któremu nie można nas skrzywdzić, wymaga sv_cheats „1”.
graphheight „64” – Ustawia wysokość net_graph.
gunsmoke – Wł/wył wylatujący dym z lufy podczas strzelania, znacznie zmniejsza fps.
hideconsole – Chowa konsole.
hideradar – Chowa radar.
hisound „1” – włącza najlepszą jakość dźwięku – 1=22kHz, 0=11kHz. [0-1]
host_framerate „0” – Ustawia „czas/zegar” serwera, ale tylko w SinglePLayer i podczas odgrywania dema, można jej używać do przewijania.
host_profile „0” Wyświetla w konsoli informacje o wszystkich klientach podłączonych do serwera i o ich pingu. [0-1]
host_speeds „0” – Wyświetla fps serwera, pingu, statystykach transferu, statystykach renderowania etc. [0-1]
HostMap – Gdy zmieniamy mapę komendą „map nazwa_mapy” HostMap jest ustawiona zgodnie z nazwą nowej mapy.
hostname – Ustawia nazwę serwera.
hostport – Ustawia port serwera.
hpkextract [all|1 idx] – Wypakowuje pliki z pliku .hpk
hpklist – Lista plików znajdujących się w pliku nazwa_pliku.hpk
hpk_maxsize „1.5” – Ustawia maxymalny rozmiar pliku (MB) custom.hpk przechowującego logo innych graczy. Ustawione na 0 znaczy, że nie ma limitu.
hpkremove – Usuwa pliki z pliku nazwa_pliku.hpk
hpkval – Sprawdza „stan” danych w pliku nazwa_pliku.hpk
/// HUD_ \\\
hud_capturemouse „1” – wł/wył kursor w commandmenu (nie działa w cs 1.6).[0-1]
hud_centerid „0” – Decyduje gdzie ma się pojawić nick gracza, przy nacelowaniu na niego: w lewym dolnym rogu-0, czy pod kursorem-1.[0-1]
hud_deathnotice_time „6” – Czas w jakim są pokazywane informacje o zgonach (te w prawym, górnym rogu).
hud_draw „1” – wł/wył wyświetlanie HUD’a (ilość pieniędzy, HP, czasu, radaru, celownika etc).[0-1]
hud_drawhistory_time „5” – Czas w jakim są wyświetlane ikony HUD’a, np bronie podczas kupowania.
hud_fastswitch „0” – wł/wył szybką zmianę broni bez potrzeby potwierdzania strzałem wyboru.[0-1]
hud_saytext „1” – wł/wył wyświetlanie czatu w grze.[0-1]
hud_saytext_internal „1” – wł/wył wyświetlanie czatu w grze.[0-1]
hud_saytext_time „5” – Czas w jakim napisy na czacie są wyświetlane.[0-1]
hud_takesshots „0” – wł/wył robienie screena statów przed zmianą mapy.[0-1]
impulse 100 – Włącza latarkę.
impulse 201 – Rysuje logo.
invnext – Wybiera następną broń na hud’zie.
invprev – Wybiera poprzednią broń na hud’zie.
ip localhost – Jeżeli nie możesz ustanowić połączenia, musisz wpisać w konsoli serwera tą komendę wraz z ip serwera.
ip_clientport – Ustawia port TCP/IP klienta na LAN.
ip_hostport – Ustawia port TCP/IP serwera.
ipx_clientport – Ustawia port IPX klienta na LAN.
ipx_hostport – Ustawia port IPX serwera.
joyadvanced „0” – Ustawione na „1” umożliwia używanie komend zaczynających się od: joyadvaxisX, gdzie „X” jest literą osi. [0-1] Więcej o Joystickach TUTAJ
Joyadvaxisx „0” – Kontroluje odwzorowanie osi X urządzeniu wejściowemu (zwykle lewa i prawa joysticka) – Zezwala joystickowi na obrót. [0-4]
Joyadvaxisy „0” – Kontroluje odwzorowanie osi Y urządzeniu wejściowemu (zwykle przód i tył joysticka) – Zezwala joystickowi na poruszanie sie w przód i tył. [0-4]
Joyadvaxisz „0” – Kontroluje odwzorowanie osi Z urządzeniu wejściowemu (zwykle throttle joysticka) – Nie uzywane. [0-4]
Joyadvaxisu „20” – Kontroluje odwzorowanie osi U urządzeniu wejściowemu (niestandardowa os – Manipulator kulkowy Assassin 3D w lewo i prawo, obrót w WingMan Warrior SpinControl i SpaceOrb) – Ustawia Assassin 3D do wzglednego poruszania sie w lewo i prawo. (Nie auto dośrodkowywanie). [0-20]
Joyadvaxisv „18” – Kontroluje odwzorowanie osi V urządzeniu wejściowemu (niestandardowa os – Manipulator kulkowy Assassin 3D w przód i tył oraz odchylenie w SpaceOrb) – Ustawia Assassin 3D do wzglednego, wolnego spoglądania w górę i dół . (Nie auto dośrodkowywanie). [0-20]
Joyforwardsensitivity „-1.0” – Kontroluje predkość odgórną lub jak duży ruch joysticka jest wymagany, aby biec w przódlub w tył z pełna predkością.
Joyforwardthreshold „0.15” – Kontroluje strefę neutralną do poruszania sie w przód i tył.
joyname „joystick” – Ustawia nazwę joysticka.
Joypitchsensitivity „-0.25” – Kontroluje prędkość lub proporcje, używaną gdy spojrzysz w góre i dół używając Assassin 3D – Ta opcja pozwoli ci na patrzenie w góre i dół z kątem 45 stopni bez zmiany pozycji twojej dloni.
Joypitchthreshold „0.15” – Kontroluje strefę neutralną dla spogladania w góre i dół.
Joysidesensitivity „1.0” – Kontroluje prędkość odgórną lub jak duży ruch joysticka jest wymagany, aby biec z pełną predkością na boki.
Joysidethreshold „0.15” – Kontroluje strefę neutralną do poruszania sie na boki.
Joyyawsensitivity „-0.5” – Kontroluje prędkość lub proporcje, używana gdy spojrzysz w lewo i prawo używając Assassin 3D – Ta opcja pozwoli ci na patrzenie w lewo i prawo z kątem 90 stopni bez zmiany pozycji twojej dłoni.
Joyyawthreshold „0.15” – Kontroluje strefę neutralną dla chodzenia w lewo i prawo.
joywwhack1 „0” – Włącza specjalne krzywe nastrojenia dla joysticka Logitech Wingman Warrior – naprawia problem ze środkowaniem. [0-1]
joywwhack2 „0” – Ustawione na „1” naprawia problem „out of control” (brak kontroli), gdy używasz joysticka do skręcania lub patrzenia w lewo/prawo. [0-1]
kick „nazwa_gracza” „powód” – Pozwala adminowi na kickowanie graczy. Można wpisać w konsoli „status” i zamiast nicku_gracza można wpisać jego numer. Przykład: kick Player Don’t Cheat! – Gracz zobaczy: Kicked by Console: Don’t cheat.
kill – Popełniasz samobójstwo.
lastinv – Wyciąganie ostatnio używanej broni.
lightgamma 2.5 – Ustawia siłę światła.
listen – Wł/wył możliwość podłączania się do serwera. [0-1]
listid – Wyświetla listę zbanowanych graczy na SteamID.
listip – Wyświetla listę ip graczy zbanowanych.
listdemo nazwa_dema – Wyświetla w konsoli informację o demie nazwa_dema: rozmiar, ilość ramek, czas etc.
loadas8bit „0” – Zmniejsza jakość dźwięku (do 8bit). [0-1]
log – Umożliwia zapisywanie konsoli do pliku. [0-1]
logaddress_add Ustawia adres i port serwera zdalnego, na którym mają być zapisane logi z gry. .
logaddress_del Usuwa adres i port serwera zdalnego .
logaddress_delall – Usuwa wszystkie adresy zalogowane do listy.
logaddress_list – Wyświetla wszystkie adresy będące używane przeza komendę: logaddress.
logsdir logs – Definiuje folder, w którym będą zapisywane logi.
lookspring „0” – Wł/wył automatyczne centrowanie obrazu, gdy Mouse Look jest wyłączony (-mlook). Wyłącza też możliwość poruszania myszką do góry i na dół. Powinno być ustawione, gdy Mouse Look jest włączony (+mlook). [0-1]
lookstrafe „0” – Gdy jest włączone podczas poruszania myszką na boki zamiast się obracać strejfujesz. [0-1]
lservercfgfile „listenserver.cfg”- Ustala config, który jest automatycznie ładowany, gdy zakładany Listen serwer.
m_filter „0” – Wł/wył filtrowanie ruchów myszy, wygładza to jej ruchy. [0-1]
m_forward „1” – Gdy jest włączona a MouseLook jest wyłączony (-mlook) przesuwając myszką do przodu i do tyłu poruszamy się.
m_pitch „0.022” – Ustawia ratio (mnożnik) dla komendy sensitivity. Odpowiada za oś pionową. To jest coś jak zoom_sensitivity_ratio. Dzięki m_pitch można zmniejszyć sens’a w grze jeszcze bardziej (nawet poniżej wartości „1”). sens * m_pitch = sens rzeczywisty. Jeżeli przed wartość dla m_pitch wpiszemy ’-’ da nam to odwróconą oś pionową tzw InvertMouse. Poza tym m_pitch dziala tez jako loop’er, tzn powtarza jakąś czynność mniej więcej dwa razy na sekundę.
m_side „0.8” – Ustawia szybkość z jaką można strafować za pomocą myszki. Musisz mieć: lookstrafe „1” i MouseLook (+mlook).
m_yaw „0.022” – Ustawia ratio (mnożnik) dla komendy sensitivity. Odpowiada za oś poziomą. To jest coś jak zoom_sensitivity_ratio. Jeżeli przed wartość dla m_yaw wpiszemy ’-’ da nam to odwróconą oś poziomą.
map – Zmienia mapę, podczas zmiany rozłącza wszystkich graczy z serwera, lepiej korzystać z komendy: „changelevel”.
mapchangecfgfile „server.cfg” – Wykonaj ten confg podczas zmiany mapy (np aby przywrócić stare ustawienia).
mapcyclefile „mapcycle.txt” – Plik mapcycle’u serwera zawierający (kolejność rozgrywania map).
max_shells „120” – Ustawia ilość łusek.
max_smokepuffs „120” – Ustawia ilość dymków po kulach na ścianie.
max_queries_sec „0.5” – Ustawia jak często klient może sprawdzać status serwera (all seeing eye, skrypty www)
max_queries_sec_global „10” – Ustawia jak często można w sumie sprawdzić status serwera.
max_queries_window „30” – Ustawia rozmiar okna czasowego na sprawdzanie zapytań, jak masz problemy z timeoutem w hlsw ustaw na 10.
maxplayers – Maksymalna ilość graczy, pamiętaj, że systemy rezerwacji slotów na serwerze zabierają przeważnie 2 sloty.
mcache – Wyświetla modele/spritesy aktualnie znajdujące się w pamięci cache, jako pierwsza zawsze jest wypisana mapa.
menuselect „X” – Wybiera pozycje z menu.
messagemode „message” – Wysyła wiadomość do wszystkich na serwie.
messagemode2 „message” – Wysyła wiadomość do graczy z drużyny.
/// MP_ \\\
mp_autokick „1” – wł/wył banowanie za TK i kickowanie za AFK.[0-1]
mp_autoteambalance „1” – wł/wył autobalans, tzn wyrównuje na bieżąco ilość graczy w drużynach.[0-1]
mp_buytime „1.5” – Określa czas, w którym można kupować bronie.[0.25<]
mp_c4timer „45” – Ustawia czas upływający od podłożenia bomby do jej wybuchu.[15-90]
mp_chattime „10” – Ustawia czas, w którym gracze mogą pisać na czacie przed zmianą mapy.[1<]
mp_consistency „1” – Sprawdza podczas podłączenia do serwera, czy klient nie modyfikował swoich dźwięków lub modeli (chyba nie sprawdza spritów). Sprawdza tylko wagę tych plików.[0-1]
mp_decals „300” – Ustawia max. ilość spritów, decalsów, logo, krwi na ziemi widocznych na ekranie.
mp_fadetoblack „0” – wł/wył czarny ekran po śmierci gracza, lecz gracz dalej widzi hud i może czatować z innymi.[0-1]
mp_flashlight „0” – wł/wył możliwośc używania latarki.[0-1]
mp_footsteps „1” – wł/wył słyszenie kroków (zarówno swoich jak i przeciwnika).[0-1]
mp_forcecamera „0” – Ustawia możliwość oglądania kogoś w trybie spectator. 0-można oglądać wszystkich, 1-możesz oglądać tylko swoją drużyne (nie ma opcji free look), 2-możesz oglądać tylko z perspektywy pierwszej osoby, 3-możesz oglądać tylko swoją drużyne (działa free look). Ta komenda działa tak samo jak mp_forcechasecam, lecz gdy to tych dwóch komend ustawisz wartości różne od 0 to zostanie ustawiona wartość z mp_forcechasecam.
[0-3]
mp_forcechasecam „0” – Ustawia możliwość oglądania kogoś w trybie spectator (patrz mp_forcecamera). [0-3]
mp_fragsleft – Wyświetla w konsoli liczbę fragów pozostałą do osiągnięcia mp_fraglimit (limitu zdobytych fragów, po których zmieni się mapa), lecz komenda mp_fraglimit nie istnieje w cs 1.6 (wtf?), więc nie wiem dlaczego mp_fragsleft jest aktywną komendą.
mp_freezetime „6” – Ustala czas, podczas którego nie można się poruszać na początku każdej rundy.[0<]
mp_friendlyfire „0” – wł/wył friendlyfire, czyli możliwość zadawania obrażeń graczom ze swojej drużyny.[0-1]
mp_hostagepenalty „13” – Ustawia ilość zakładników, których możesz zabić zanim serwer cię kicknie, ustawiona na 0 wyłącza tą komendę.[0<]
mp_kickpercent „0.66” – Procent graczy z jednego teamu potrzebny do kicknięcia jakiegoś gracza z serwera podczas vote’owania go.
mp_limitteams „2” – Maxymalna liczba graczy, których może być więcej w jednym teamie niż w drugim. Ustawiona na 0 wyłącza tą komendę.[0<]
mp_logdetail „0” – Zapisuje na bieżąco do katalogu cstrike/logs logi z gry: 1-Rejestruje atakowanie wrogów, 2-Rejestruje atakowanie swojej drużyny, 3-Rejestruje atakowanie kogokolwiek(opróćz hostów).[0-3]
mp_logecho „1” – wł/wył logowanie komendy echo z konsoli serwera.[0-1]
mp_logfile „1” – wł/wył logowanie konsoli serwera do liku.[0-1]
mp_logmessages „1” – wł/wył logowanie czatu (say’a) do pliku.[0-1]
mp_mapvoteratio „0.66” – Ustawia procent graczy, którzy muszą zagłosować na tą samą mapę przed jej zmianą.[0.0-1.0]
mp_maxrounds „0” – Ustawia maxymalną ilość rund granych na danej mapie. 0-wyłącza tą komendę.[0<]
mp_playerid „0” – Określa informacje wyświetlanie przy nacelowaniu na kogoś. 0-wyświetla wszystkie nicki, 1-Wyświetla nicki swojej drużyny i hostów, 2-Nie wyświetla nic, nawet hostów.[0-2]
mp_roundtime „5” – Ustawia minimalny czas rundy .[1-9]
mp_startmoney „800” – Ustawia stan naszego portfela na początku mapy i po restarcie.[0-16000]
mp_timeleft „0” – Ustawia czas, który pozostał do końca mapy, jeżeli jest ustawione mp_timelimit. Ustawione na „0” wyłącza tą komendę.[0<]
mp_timelimit „0” – Ustawia czas, po którym zostanie zmieniona mapa. Ustawione na „0” wyłącza tą komendę.[0<]
mp_tkpunish „0” – wł/wył zabijanie graczy za popełnione TK(zabicie gracza ze swojej drużyny).[0-1]
mp_windifference „1” – Ustawia limit wygranych rund, których jedna drużyna może mieć więcej od drugiej,np
(mp_windifference „8” T=15:CT=7 = Zmiana mapy). Ustawione na „0” wyłącza tą komendę.[0<]
mp_winlimit „0” – Ustawia limit wygranych rund, po których nastąpi zmiana mapy.[0<]
model „barney” – Ustawia model gracza w HL. Dostępne modele to: barney, gina, gman, gordon, helmet, hgrunt, recon, robo, scientist, zombie.
motd – Wyświetla „message of the day” – wiadomość dnia.
motdfile motd.txt – Ustawia plik, do wyświetlania „message of the day”.
motd_write – Zapisuje plik motd.
MP3Volume „0.2” – Ustawia głośnośc empetrójek.
name „imię” – Ustawia nazwę gracza.
net_address – Służy do określania adresu, gdy masz ListenSerwer (jeśli masz wiele adresów IP na przykład).
net_chokeloop „0” – Stosuje przepustowość/pasmo choke’u do ponownego przesłania pakietów.
net_graph – Włącza graf wyświetlający stan fps, pingu, stanu pakietów etc 0/1/2/3. Więcej o net_graphie TU. [0-3]
net_graphpos „0” – Odpowiednio ustawia na lewo, prawo, w centrum graf. [0-2]
net_graphwidth „192” – Ustawia szerokość w pikselach (wartości ujemne raczej nic ciekawego nie dadzą).
net_log „0” – wł/wył logowanie „wydarzeń” sieciowych do pliku. [0-1]
net_scale „5” – definuje skalę pakietów, domyślnie 1px to 5 bajtów danych. Zmiana na wartość 1 zwiększy rozmiar (bardziej rozciągnięty do góry), wartości większe od 5 spłaszczą wykres tylko dla net_graph 2.
net_showdrop „0” – Wyświetla komunikat w konsoli kiedy „zgubimy” pakiet. Działa zarówno dla klienta jak i serwera. [0-1]
net_showpackets „0” – Wyświetla ruch przychodzących/wychodzących pakietów. Działa zarówno dla klienta jak i serwera. [0-1]
noclip – Przechodzisz przez ściany, Wymaga sv_cheats „1”. [0-1]
nosound „0” – wł/wył większość dźwięków, oprócz takich jak odgłos chodzenia, strzału. [0-1]
notarget – Wrogowie nie atakują Cię, Wymaga sv_cheats „1”. [0-1]
password – Ustawia hasło od serwera, gdy wchodzimy na chroniony hasłem serwer (poprzez wyszukiwarkę serwerów, a nie przez connect IP).
pausable „0” – wł/wył możliwość zatrzymania gry na serwerze.
pause – Zatrzymuje grę, Wymaga pausable „1”.
ping – Wyświetla ping wszystkich graczy.
pingservers – Odświerza ping serwerów znajdujących się na liście serwerów.
play nazwa_liku – Odtwarza plik .wav
playdemo nazwa_dema – Odgrywa demo.
playvol „9” – Ustawia głośność dźwięków odtwarzanego dema. [0-10]
pointfile nazwa_pliku – Otwiera plik maps\nazwa_pliku.pts.
port „27015” – Ustawia port serwera.
quit – Wychodzi z gry.
/// R_ \\\
r_aliastransadj „100” – Ustala max. odległość obiektów renderowanych, (nie działa w cs). [SOFT]
r_aliastransbase „200” – Ustala max. odległość obiektów renderowanych, (nie działa w cs). [SOFT]
r_ambient_b „0” – Sztucznie zmienia aktualne światło w kierunku błękitu. [SOFT,SPM 0-255]
r_ambient_g „0” – Sztucznie zmienia aktualne światło w kierunku zieleni. [SOFT,SPM 0-255]
r_ambient_r „0” – Sztucznie zmienia aktualne światło w kierunku czerwieni. [SOFT,SPM 0-255]
r_decals „4096” – Ustawia max. ilość spritów, decalsów, logo, krwi na ziemi widocznych na ekranie. To nie to samo co mp_decals. Resetowana do wartości mp_decals podczas podłączania do serwera.[OpenGL,D3D 0<]
r_detailtextures „0” – wł/wył bardziej detaliczne textury.[OpenGL 0-1]
r_drawentities „1” – Kontroluje wyświetlanie przedmiotów, modeli, spritów – Działa tylko na Software mode. 0-Nie wyświetla nic oprócz tekstur i HUD’a, 1-Wyświetla wszystko normalnie, 2-Wyświetla wszystko normalnie, oprócz spritów, modeli broni i postaci(składają się one z wielu białych boxów/wielokątów, nie widąć niektórych modeli: wyrzucony granat, leżąca broń na ziemi), 3-wyświetla wszystko normalnie oprócz spritów, modeli broni i postaci(bardziej proste boxy, jest ich mniej mniej niż przy wartości „2”, nie są już tylko białe), 4-wyświetla wszystko normalnie oprócz spritów, modeli broni i postaci(są one bardziej skompllikowane i boxów jest więcej niż przy wartości „3”, są bardziej kolorowe), 5-Dla każdej broni jest jeden, indywidualny box/wielokąt.[0-5]
r_drawflat „0” – Ustawione na 1 pokazuje jak silnik gry dzieli rysowane powierzchnie.[SOFT,SPM 0-1]
r_draworder „0” – wł/wył możliwość „widzenia przez ściany”, pokazuje co jest obliczane poprzez ściany(nie wiem po co to).[SOFT,SPM 0-1]
r_drawviewmodel „1” wł/wył widok broni na ułamek sekundy, aby wyłączyć widok broni na dłużej wpisz: alias m_pitch „r_drawviewmodel 0”.[0-1]
r_dspeeds „0” – wł/wył wyświetlanie w konsoli statystyk szybkości renderowania obiektów. Pierwsza liczba to czas w ms jaki silnik gry potrzebuje na wyrysowanie ramki obrazu, (potrzebuje developer „1”).[SOFT 0-1]
r_dynamic „1” – wł/wył dynamiczne oświetlenie, świecące obiekty rzucają światło na inne obiekty/ściany tworząc projekce, np. rakiety w HL.[OpenGL,D3D 0-1]
r_fullbright „0” – Ustawione na 1 renderuje wszystkie tekstury bez żadnej dynamiki cienie/światło, dostajemy wtedy tak białe tekstury, że nawet światło latarki jest niewidoczne. 2-renderowanie metodą lightmap, a wszystkie modele są cieniowane metodą Gourauda. 3-renderowanie metodą lightmap. 4-To samo co przy wartości „3”. lecz pokazuje także „mip level” każdej powierzchni względem gracza. [SOFT,SPM 0-4]
r_glowshellfreq „2.2” – Ustawia częstotliwość żażenia się/świecenia modeli graczy sterownaych przez pluginy serwera, np. świecenie gracza podczas odradzania się w deathamtchu, świecenie gracza na różowo za TA/TK.
r_graphheight „10” – Ustawia wysokość graphu ustawianego komendą r_timegraph. [SOFT]
r_lightmap „D3D=0″/SOFT=”-1″ – W D3D ustawiona na „1” lub „-1” daje efekt białych ścian, a w Software ustawiona na „1” usuwa światła, jasne jest jedynie niebo. [SOFT/D3D „-1”-„1”]
r_lightstyle „-1” – Ustawiona na „1” usuwa wszystie światła na mapie, widać tylko innych graczy i niebo. [SOFT „-1”-„1”]
r_luminance „0” – Ustawiona na „1” sprawia, że cała mapa luminuje na zielono/niebiesko. [0-1]
r_maxedges „7200” – Ustawia maxymalną liczbę krawędzi płaszczyzn/powierzchni przeznaczonych do renderowania. [SOFT 7200<]
r_maxsurfs „2000” – Ustawia maxymalną liczbę płaszczyzn/powierzchni przeznaczonych do renderowania. [SOFT 2000<]
r_mirroralpha „1” – wł/wył refleksyjne (odbijające, odblaskowe) tekstury. Nie działa gdyż sprawiało jakieś problemy z renderowaniem. [0-1]
r_mmx „0” – wł/wył wsparcie dla technologii MMX procesorów. [0-1]
r_norefresh „0” – wł/wył odświeżanie świata i HUD’a. [OpenGL/D3D 0-1]
r_novis „0” – Ustawione na 0 renderuje tylko te obiekty, które mogą być widoczne z określonych punktów mapy. Ustawione na 1 renderuje wszystko bez znaczenia gdzie dane miejsce leży na mapie. Ustawione na 0 przuspiesza znacznie proces renderowania. [OpenGL/D3D 0-1]
r_numedges „0” – wł/wył wyświetlanie w konsoli na bieżąco liczby krawędzi widocznych na ekranie. Pierwsza liczba oznacza aktualnie renderowane krawędzie, Druga liczba to max. liczba krawędzi, które silnik może narysować na ekranie (jest ograniczona przez r_maxedgesvariable), Ostatnia liczba oznacza liczbę wszystkich widocznych krawędzi z danej części mapy zgodnie z danymi VIS dla danej mapy. Pierwsza liczba musi być równa, lub mniejsza od trzeciej liczby, gdyż silnik gry „ucina” krawędzie, które są „przykryte”, bądź się pokrywają i nie mogą być normalnie widoczne. [SOFT 0-1]
r_numsurfs „0” – wł/wył wyświetlanie w konsoli na bieżąco liczby płaszczyzn widocznych na ekranie. Pierwsza liczba to powierzchnie, które są aktualnie renderowane, Druga liczba to max. liczba płaszczyzn, które silnik może narysować na ekranie (jest ograniczona przez r_maxsurfs), Ostatnia liczba oznacza liczbę wszystkich widocznych płaszczyzn z danej części mapy zgodnie z danymi VIS dla danej mapy. [SOFT 0-1]
r_polymodelstats „0” – wł/wył wyświetlanie w konsoli na bieżąco liczby modeli widocznych na poszczegółnych ramkach obrazu (pierwszym modelem jest zawsze broń gracza). Jeżeli liczba przekroczy 64, niektóre modele mogą nie zostać renderowane i nie zostaną wyświetlone. [SOFT,SPM 0-1]
r_reportedgeout „1” – wł/wył wyświetlanie w konsoli na bieżąco liczby krawędzi niewyświetlanych aktualnie na ekranie (musisz mieć developer 1).
[SOFT 0-1]
r_reportsurfout „1” – wł/wył wyświetlanie w konsoli na bieżąco liczby płaszczyzn niewyświetlanych aktualnie na ekranie (musisz mieć developer 1). [SOFT 0-1]
r_speeds „0” – Jest używana jako miara wydajności mapy przez mapperów. Wyświetla w konsoli na bieżąco liczbę fps’ów, opóźnienie w wyświetlaniu, wartość wpoly i wartość epoly.
r_timegraph „0” – wł/wył wyświetlanie pod „czasem/zegarem” graphu od fps’ów. [SOFT 0-1]
r_traceglow „0” – Ustawiona na „1” uniemożliwia widzenie świetlnych projekcji robionych bytem env_glow, i niektórych eksplozji spritów poprzez modele ludzi (np. zakładników w cs, naukowców i potworów w HL), kiedy ich źródło jest za wspomnianymi modelami. [0-1]
r_wadtextures „0” – Decyduje, czy gra ma korzystać z załączonych plików .wad, czy nie. [0-1]
r_wateralpha „1” – Ustawione na 1 włącza alpha-blendowanie, czyli stopień przejrzystości wody. Ustawione na „0” pozwala widzieć co jest pod powierzchnią wody (musisz mieć r_novis „1”). [OpenGL/D3D 0-1]
r_waterwarp „1” – Ustawione na „0” wyłącza efekt falowania, gdy jesteśmy pod wodą, zwiększa też przejrzystość wody. [SOFT 0-1]
radio1 – Otwiera menu radia pierwszego
radio2 – Otwiera menu radia drugiego
radio3 – Otwiera menu radia trzeciego
rate – Ustawia maksymalny limit bajtów odebranych przez ciebie jaie przychodza do serwera. [1000-25000]
rcon – Polecenie, które musimy wpisać przed komendą, by użyć konsoli rcon, np rcon sv_restartround „1”. Więcej o rcon’ie TU
rcon_address – Ustawia ip serwera do którego chcesz sie podłączyć rcon’em, jeśli puste – jest to numer ip do którego jesteś podłączony aktualnie w czasie gry, inaczej trzeba podać.
rcon_password
rcon_port – Ustawia port serwera do którego chcesz sie podłączyć rcon’em, jeśli puste – jest to port do którego jesteś podłączony aktualnie w czasie gry, inaczej trzeba podać.
rebuy – Kupuje poprzedni ekwipunek i broń.
reconnect – Jeszcze raz podłącza się do serwera.
record nazwa_dema – Nagrywa demo.
reload – Przeładowuje aktualną mapę.
removedemo – Usuwa demo.
removeid – Usuwa ID z pliku banned.cfg.
removeip – Usuwa IP z pliku listip.cfg.
restart – Resetuje mapę.
retry – Ponowne połączenie do serwera
room_type – Mapperzy używają tego by robić echo na mapach. Zmienia się automatycznie, gdy gracz wejdzie w strefę, gdzie jest użyty byt env_sound. [0-28]
/// S_ \\\
s_2dvolume „1” – Ustawia maxymalną głośność, z którą mogą być odgrywane dźwięki 2D. [„0”-„1.0”]
s_a3d „” – wł/wył wsparcie dla technologii A3D. [0-1]
s_automax_distance „30” – Ustawia maxymalny dystans, który dźwięk może przebyć. [s_automin_distance <]
s_automin_distance „2” – Ustawia minimalny dystans, który dźwięk może przebyć. [0-s_automax_distance]
s_bloat „2.0” współczynnik dla wielokątów tylko w A3D 2.0. Efektywnie skaluje wielokąty poprzez określoną liczbę. Można tym zapełnić lukę zostawioną przez nierenderowane, małe wielokąty.
s_buffersize „65536” – Ustawia bufer w bajtach dla dźwięków.
s_disable_a3d – Wyłącza wsparcie dla technologii A3D. [0-1]
s_distance „60” – Ustawia ratio/mnożnik dla jednostek w grze i metrów. Ma wpływ na szybkość, pozycje i dystans dźwięku. Wyższe wartości sprawiają, że słyszymy wszystko bliżej.
s_doppler „0.0” – Ustawia w grze efekt Dopplera.[0-10]
s_enable_a3d – Włącza wsparcie dla technologi A3D. [0-1]
s_eax – Włącza wsparcie dla technologii EAX. [0-1]
s_geometry „0” – wł/wył renderowanie geometryczne tylko w A3
s_max_distance „1000” – Określa dystans w metrach, na którym głośność jest minimalna. Np. jeśli jest ustawione na 3m, wówczas głośność będzie najwyższa na odległości 3 m i poniżej, i połowa głośności na odległości 6 m. [s_min_distance<]
s_min_distance „5” – Określa dystans, na którym głośność jest wyciszona (mute). Gdy dźwięk jest wyciszony zwalnia także obciążenie CPU, chyba że używasz miksowania hardwarowego.
s_numpolys „200” – Określa maxymalną liczbę wielokątów przeznaczonych do renderowania. A3D 2.0 only. Ustawienie tej komendy to to samo co utawienie 's_geometry 0′. [0<]
s_occfactor „0.250” – Ustawia absorpcję poziomu natężenia dźwięku z za ścian. [0-1.0]
s_occlude „0” – wł/wył efekt okluzji, czyli odwzorowanie dźwięku przechodzącego przez przeszkodę stałą. Tylko w A3D 2.0.[0-1]
s_polysize – Określa najmniejszą powierzchnię wielokątu, która ma być renderowana dla efektu okluzji. Im wyższa wartość tym lepsza jakość renderowania, ale większe zużycie CPU. [0 <]
s_refdelay „4” Określa opóźnienie pomiędzy źródłem dźwięku, a jego najbliższym odbiciem tylko w A3D 2.0 – Im wyższa wartość tym większa różnica pomiędzy dźwiękiem źródłowym, a odbiciem. [0-100]
s_refgain „0.4” Ustawia przyrost/powiększenie poszczególnego odbicia. W miarę wzrastania dystansu wysoka częstotliwość jest filtrowana[/b] i głośność dźwięku maleje. Tylko w A3D 2.0 .[0-10]
s_reflect „1” – Włącza odbicia dźwięku (echo), tylko w A3D 2.0. [0-1]
s_reverb „1” – włącza odbicia, sztuczne imitacje pogłosu pomieszczeń. [0-1]
s_rolloff „1.0” – Określa poziom głośności podlegający wpływowi dystansu między dźwiękiem, a słuchaczem. Może być w zakresie 0.0 (brak rolloff) do 10.0. Wartość 1.0 oznacza, że efekt jest realistyczny.
s_show „0” – wł/wył wyświetlanie po prawej stronie ekranu aktualnie odgrywanych dźwięków. [0-1]
s_usepvs „1” – Włącza lub wyłącza, tablice operacyjne PVS (oblicza listę obiektów widocznych w zależności od pozycji gracza).
s_verbwet „0.25” Kontroluje mokry/suchy mix odbić dźwięku. Im wyższa wartość tym bardziej „mokre” odbicia. Tylko w A3D. [0-1.0]
say „wiadomość” – Wysyła wiadomość do każdego na serwie.
say_team „wiadomość” – Wysyła wiadomość do każdego z drużyny.
scr_centertime „2” – Ustawia czas w sekundach, przez który będą wyświetlane żółte informacje na środku ekranu, typu: „Terrorists Win!”, „You injured a Hostage”
screenshot – Robi screena gry, to samo co snapshot.
sensitivity – Ustawia czułość myszki.
servercfgfile server.cfg – Ustawia config, który będzie automatycznie załadowany, gdy założymy serwer dedykowany.
serverinfo – Wyświetla informacje o serwerze.
setdemoinfo – Dodaje informacje do dema.
setinfo „dm” „1” Wł/wył wyświetlanie info o mapie.
setinfo „lefthand” „0” – Wł/wył wyświetlanie broni w lewej ręce.
setinfo „ah” „1” – Wł/wył atutomatyczne podpowiedzi (Autohelp): place bomb on c4 spot, you have the bomb find the target zone or drop c4 to another terrorist etc.
setinfo „vgui_menus” „1” – Zmienia menu kupowania i drużyn.”1″- menu obrazkowe, „0”- menu tekstowe.
setinfo „_vgui_menus” „1” – Podobnie jak wcześniejsze.
setinfo „_ah” „1” Podobnie jak autohelp, ale w poprzednich wersjach cs.
setinfo „_pw” „hasło” – Ustawia hasło od jednego serwera.
setinfo „friends” „0” – Pokazuje przyjaciół w grze chodzi chyba o fragi tp.
setinfo „ghosts” „0” – Wł/wył uaktualnianie inforMacji o obserwatorach.
setmaster – Ustawia IP dla Master serwer.
showpause – Ustawiona na „1” pokazuje na HUD’zie ikonę przedstawiającą stan gry tzn, czy gra jest spauzowana, czy nie. [0-1]
shutdownserver – Wyłącza serwer.
sizedown – Zmniejsza rozmiar ekranu, zwiększa fps.
sizeup – Zwiększa rozmiar ekranu, zmniejsza fps
slist – Wyszukuje i wyświetla w konsoli listę serwerów w sieci lokalnej.
slot „X” – Wybiera slot, (zamiast „X” wstaw cyfrę 1-10).
snapshot – Robi zdjęcie z gry.
snd_noextraupdate „0” – Gdy jest włączona niepozwala na aktualizację plików dźwiękowych podczas renderowania potencjalnie „wolniejszej” akcji (zabierającej więcej fps).
snd_show „0” – Wyświetla w konsoli informacje o dźwiękach, które są aktualnie odgrywane, a które nie. [0-1]
speak – Mówi wpisane słowo (tylko słowa z pliku pak0.pak w sound/vox).
soundinfo – Wyświetla informacje o: kanałach stereo, samplach, szybkości DMA i kanałach dźwięku.
soundlist – Wyświetla listę wszystkich załadowanych plików.
/// SPEC_ \\\
spec_autodirector „1” – Blokuje kamerę w trybie spectator, na kamerze „chase cam”, nie można wtedy ruszać myszką.
spec_autodirector_internal „1” – Blokuje myszkę w trybie spectator, na kamerze „chase cam”.
spec_decal – komentator HLTV sprejuje proxy custom decal – logo
spec_drawcone „1” – Pokazuje te pomarańczowe stożki/trójkąty w trybie spectator, na kamerze „overview” wskazujące, w którą stronę patrzy się obserwowany gracz.
spec_drawcone_internal „1” – Pokazuje te pomarańczowe stożki/trójkąty w trybie spectator, na kamerze „overview” wskazujące, w którą stronę patrzy się obserwowany gracz.
spec_drawnames „1” – Pokazuje nicki graczy w trybie spectator, na kamerze „overview”
spec_drawnames_internal „1” – Pokazuje nicki graczy w trybie spectator, na kamerze „overview”
spec_drawstatus „1” – Pokazuje status gry (nazwę mapy, czas) w prawym górnym rogu ekranu.
spec_drawstatus_internal „1” – Pokazuje status gry (nazwę mapy, czas) w prawym górnym rogu ekranu. Komenda nie działa odkąd jest Steam.
spec_help – pokazuje ekran pomocy
spec_menu – otwiera menu widza/obserwatora
spec_mode <1-6> [<0-4>] – ustawia główny widok, drugi parametr kontroluje PIP, nie wszystkie kombinacje działają
spec_mode_internal „1” – Ustawia pierwszą kamerę, którą będziesz miał ustawioną zaraz po wejściu do trybu spectator, lub jak cię zabiją. Zmienia się automatycznie, gdy naciskasz spację, ctrl lub komendą „spec_mode” w trybie spectator. Wartość musisz ustawić przed wejściem na serwer, żeby działała. 1-Zablokowana „Chase Cam”, 2-Wolna „Chase Cam”, 3-„Free Look”, 4-„First Person”, 5-„Free Map Overview”, 6-„Chase Map Overview”.
spec_pip „0” – Ustawia w trybie spectator ten mały, kwadratowy ekran (Picture-in-Picture). 0-Wyłączony, 1-„Chase Cam” gracza, 2-„First Person”, 3-„Chase Map Overview” (Oddalony), 4-„Chase Map Overview” (przybliżony), 5-Zbugowany tryb, pokazuje na małym ekranie wszystkie spritesy z trybu overview, tzn: pomarańczowe stożki, nicki graczy, czerwone kółka znaczące pozycję gracza etc.
spec_scoreboard „0” – Wł/wył tabelę w trybie spectator.
spec_toggleinset – Zmienia tryb w Picture-in-Picture.
startdemos – Odtwarza dema z pętlą, tzn jedno po drugim.
startmovie nazwa_pliku – Odtwarza plik wideo.
status – Wyświetla w konsoli info o liczbnie graczy, ID, pingu, fragach, nicku etc.
stop – Kończy nagrywać demo.
stopdemo – Zatrzymuje odtwarzane demo.
stopsound – wycisza dźwięki na mapie.
suitvolume – Ustawia w grze głosność przedmiotów HEV, np podnoszenia apteczek.
/// SV_ \\\
sv_accelerate „5” – Ustawia szybkość przyspieszenia. W cs jest zablokowana na wartości „5”. W HL nie jest zablokowana, a default to „10”. [5]
sv_aim „0” – Włącza Auto-Aim, tzn, że celownik jest zablokowany na określonej wysokości, a ruszać nim można tylko na boki. Działa tylko w HL, na serwerze musi być sv_cheats „1”. [0-1]
sv_airaccelerate „10” – Ustawia szybkość przyspieszenia w powietrzu. Na surf_mapach standard to „100”. [0<]
sv_airmove „1” – wł/wył możliwość poruszania się w powietrzu. [0-1]
sv_allowdownload „1” – Pozwala klientowi pobierać pliki z serwera (modele, spraye, soundy). [0-1]
sv_allowupload „1” – Pozwala serwerowi pobierać pliki od klienta (modele, spraye, soundy). [0-1]
sv_alltalk „0” – wł/wył możliwość rozmawiania przez mikrofon martwych gracza\y z żywymi, jak i porozumiewanie się graczy z różnych teamów. [0-1]
sv_bounce „1” – Ustawia mnożnik „odbijania się”, dla fizycznie symulowanych kolizji objektów.
sv_cheats „0” – wł/wył możliwość używania „niedozwolonych” komend/kodów podczas gry. [0-1]
sv_clienttrace „1” – Ustawia coś jakby Hitboxy, czyli nawet jak nie nacelowujesz na kogoś to możesz w niego trafić (musi być sv_cheats „1”). Teraz wartość komendy jest zablokowana i nie da się jej zmienić. [1]
sv_contact – Jest używana do ustawiania meila właściciela serwera, np. sv_contact [email protected].
sv_downloadurl – Dzięki tej komendzie klient może pobierać pliki przez HTTP (znacznie szybciej) niż standardowo z serwera. ustaw „” żeby powrócić do normalnego trybu pobierania.
sv_enableoldqueries „0” – wł/wył wsparcie dla starych zapytań serwera (dzięki tej komendzie możesz używać HL1 Engine Master Server Query Protocol). [0-1]
sv_failuretime „0.5” – Ustawia czas, po upłynięciu którego serwer bez otrzymnia żadnego pakietu od klienta przestanie też wysyłać do niego danych, do czasu aż klient znów wyśle pakiet danych. [0<]
sv_filetransfercompression „1” – wł/wył pakowanie i wysyłanie spakowanych plików do klienta. [0-1]
sv_filterban „1” – nie wpuści na serwer zbanowanych osób. Ustawienie na „0” powoduje, że wszyscy byliby zbanowani na IP, ale ich ip nie będzie w banliście. [0-1]
sv_friction „4” – Ustawia tarcie/poślizg podłoża. Jest zablokowane w cs na wartości „4”. [4]
sv_gravity „800” – Ustawia grawitację na serwerze. Przy wartości „0” nie można skakać, a przy „12000” nie można skakać. Przy ujemnych wartościach jest efekt jak przy wartości „0”, ale można o wiele szybciej skakać. [<12000]
sv_instancedbaseline „1” – wł/wył możliwość tworzenia przez serwer przypadkowych „stanów wyjściowych” (dla rzeczy takich jak granaty, etc), które nie mają dobrych „stanów wyjściowych” gdyż nie są one umiejscowione w .map pliku. [0-1]
sv_lan „0” – Włącza możliwość założenia serwera wyłącznie w sieci LAN. [0-1]
sv_lan_rate „20000” – Ustawia rate, które będzie ustawione u wszystkich na serwerze LAN (musi być sv_lan „1”). Jeżeli sv_lan_rate< 1001, to wtedy sv_lan_rate zostanie zignorowana, a u klienta zostanie ustawiona jego wartość „rate”. [1001>20000]
sv_logbans „0” – wł/wył rejestrowanie banów. [0-1]
sv_logblocks „0” – wł/wył logowanie blokowanych prób zmiany zastrzeżonych wartości zmiennych. [0-1]
sv_log_onefile „0” – Decyduje, czy ma być jeden welki plik z logami, czy ma się tworzyć nowy co każdą mapę. [0-1]
sv_log_singleplayer „0” – wł/wył możliwość zapisywania logów w osobnych plikach z Single Player Mode. [0-1]
sv_logrelay „1” – wł/wył logowanie podlączeń hltv relay proxy. [0-1]
sv_maxrate „0” – Ustawia limit bajtów na sekundę, które serwer może wysłać do klienta. [1000>20000]
sv_maxspeed „320” – Ustawia maxymalną szybkość graczy. W cs nie ma różnicy powyżej „260”, gdyż przy standardowych komendach z taką prędkością biega się ze Scoutem (najszybciej). [1<]
sv_maxunlag „0.5” – Ustawia maxymalny czas w sekundach, przeznaczony na kompensacja lagów. Musisz mieć sv_unlag „1”.
sv_maxupdaterate „30” – Ustawia maxymalną wartość jaką klient może ustawić w cl_updaterate. [10<]
sv_maxvelocity „2000” – Ustawia maxymalną szybkość dla każdego poruszającego się obiektu.
sv_minrate „0” – Ustawia minimalną wartość Bajtów na sekundę jaką serwer może wysłać do każdego klienta z osobna. [1000>20000]
sv_minupdaterate „10” – Ustawia minimalną wartość jaką klient może ustawić w cl_updaterate. [10<]
sv_newunit „0” – Używana do czyszczenia plików z zapisanym stanem gry (save) z poprzednich leveli, utrzymując jaknajmniejszy rozmiar pliku. Używana w HL SPM. [SPM 0-1]
sv_password – Ustawia hasło na serwerze.
sv_proxies „1” – Ustawia liczbę HLTV Proxy, które mogą podłączyć się do serwera (jedno zajmuje jeden slot).
sv_rcon_banpenalty „1” – Czas w minutach, na który dostajemy Bana (na IP) za zbyt wiele prób błędnego zalogowania się do konsoli RCON.
sv_rcon_maxfailures „10” – Ustawia ilość razy, które można próbować się błędnie zalogować do konsoli RCON w czasie ustawionym w sv_rcon_minfailuretime przed dostaniem bana.
sv_rcon_minfailuretime „30” – Ustawia czas w którym sprawdzane są błędne próby logowania do konsoli RCON.
sv_region „-1” – Ustawia region świata, w którym znajduje się serwer (korzystają z tego Filtry w ustawieniach wyszukiwarki serwerów). 0-Eastcoast, 1-Westcoast, 2-Ameryka Płd, 3-Europa, 4-Azja, 5-Australia, 6-Middle east, 7-Afryka, 255-Świat.
sv_restart „0” – Ustala czas w sekundach, po jakim resetuje się mapa (resetuje: czas, fragi, deady, kasę etc). To to samo co sv_restartround.
sv_restartround „0” – Ustala czas w sekundach, po jakim resetuje się mapa (resetuje: czas, fragi, deady, kasę etc). To to samo co sv_restart.
sv_send_logos „1” – wł/wył możliwość wysyłania logo graczy (sprej na ścianie). [0-1]
sv_send_resources „1” – wł/wył możliwość pobrania listy wymaganych plików potrzebnych do gry na mapie. Na serwerze musi być też sv_allowdownload „1”. [0-1]
sv_skycolor_b „0” – Zmienia kolor nieba w kierunku błękitu. [0-255]
sv_skycolor_g „0” – Zmienia kolor nieba w kierunku zieleni. [0-255]
sv_skycolor_r „0” – Zmienia kolor nieba w kierunku czerwieni. [0-255]
sv_skyname „desert” – Ustawia rodzaj nieba, ustawia niebo do momentu zmiany mapy, lecz klient musi ponownie się podłączyć, żeby zobaczyć zmiany.
sv_skyvec_x „0” – Ustawia orientacyjną oś X nieba.
sv_skyvec_y „0” – Ustawia orientacyjną oś Y nieba.
sv_skyvec_z „0” – Ustawia orientacyjną oś Z nieba.
sv_spectatormaxspeed „500” – Ustawia maxymalną szybkość poruszania się gracza w trybie spectator.
sv_stats „1” – Ustawia, czy mają być zbierane statystyki o użyciu procesora serwera. Wpisz „stats” w konsoli, by zobaczyć dane o CPU uzbierane przez sv_stats. [0-1]
sv_stepsize „18” – Ustawia maxymalną wysokość na jaką można wejść bez skakania. Im wyższa wartość tym na wyższe obiekty można wejść.
sv_stopspeed „75” – Ustawia współczynnik hamowania na ziemi. W HL default to 100, a w CS jes zablokowana na wartości „75”.
sv_timeout „60” – Ustawia czas w sekundach, po którym serwer rozłącza klienta po zerwaniu połączenia.
sv_unlag „1” – Pozwala klientowi na używanie kompensacji laga – cl_lc.
sv_unlagsamples „1” – Ustawia liczbę pakietów, z których będzie wyliczona średnia pingu, przeznaczona do kompensacji, np „1”- Serwer wyliczy średnią pingu z ostatniej próbki, 2-Serwer wyliczy średnią pingu z ostatnich dwóch próbek.
sv_unlagpush „0” – wł/wył wymuszanie kompensacji laga u klienta przez serwer. [0-1]
sv_uploadmax „0.5” – Ustawia maxymalny limit MB, który jest przeznaczony na dane klienta: spraye etc.
sv_version – Wyświetla jakieś informacje o wersji serwera, np. 1.1.2.0/2.0.0.0,47,3647. 47-wersja protokołu, 3647-Build version.
sv_visiblemaxplayers – Ustala ilość slotów widocznych w przeglądarce serwerów, np jak serwer ma 16 slotów, a ustawimy wartość dla tej komendy „10” to w przeglądarce serwerów będzie widocznych tylko „10”. Jest używana do rezerwowania slotów dla adminów, ale bez żadnego dodatkowego pluginu każdy może się połączyć na „ukryty” slot.
sv_voicecodec „voice_miles” – Ustawia kodek głosowy. Są dwa kodeki: voice_miles i voice_speex. voice_speex daje lepszą jakość dźwięku.
sv_voiceenable „1” – wł/wył możliwość rozmawiania przez mikrofon na serwerze. [0-1]
sv_voicequality „3” – Ustawia jakość głosu na serwerze. Na serwerze musi być sv_voiceenable „1” i sv_voicecodec voice_speex.Im lepsza jakość głosu tym większe pasmo będzie on zajmował. „1”-2400bps Najgorsza jakość, „2”-6000bps, „3”-8000bps, „4”-11200bps, „5”-15200bps Najlepsza jakość.[1-5]
sv_wateraccelerate „10” – Ustawia przyspieszenie w wodzie.
sv_wateramp „0” – Zwiększa fale na wodzie, ustawia gl_wateramp (to samo tylko po stronie klienta) u wszystkich graczy.
sv_waterfriction „1” – Ustawia tarcie w wodzie.
sv_zmax „4096” – Ustawia maxymalny rozmiar Z-buffer. Maxymalny widzialny dystans. Zmienia wartość gl_zmax u każdego klienta, który podłącza siędo serwera. Valve dodało tą komendę, bo przy gl_zmax „0” w D3D można było widzieć przez ściany.
sys_ticrate „100” – Ustawia maxymalną liczbę klatek na sekunde, które serwer może przeliczyć. Wartość 125 jest zalecana, najlepiej nie mieć więcej niż 200, niektóre mecze wymagają 1000, ale firmy hostingowe mogą forsować te wartości na niższe.
texgamma „2.0” – Ustawia gammę dla tekstur.
thirdperson – Włącza tryb widoku z trzeciej osoby. Wymaga sv_cheats „1”.
timedemo – Powoduje, że wgrane demo chodzi najszybciej jak mu pozwala sprzęt, po czym wyświetla średni fps.
timerefresh – Model gracza obkręca się wokół własnej osi, a w konsoli wyświetlają się informacje na temat fps tego obrotu.
toggleconsole – Włącza konsole.
togglescores – Wł/wył staty w grze. Jest bardzo podobne do +showscores, tyle tylko, że jak raz wpiszesz togglescores, to będą one widoczne do momentu ponownego wpisania togglescores.
topcolor „30” – Ustawia kolor koszulek twojego modelu w HL, który inni widzą (nie działa w cs). [0-255]
unbind „X” – Usuwa funkcję z klawisza, odbindowuje. Zamiast „X” nazwa klawisza.
unbindall – Usuwa wszystkie bindy.
unpause – Odpauzowuje grę. Na serwerze musi być pausable „1”.
users – Wyświetla listę graczy na serwerze.
v_centermove „0.150” – Ustawia dystans, który musisz przejść by twój ekran się wycentrował. Wymaga -mlook i lookspring „1” [0<]
v_centerspeed „500” – Ustawia jak szybko twój celownik jest wycentrowany na środek ekranu. Wymaga -mlook i lookspring „1”. version – Wyświetla w konsoli informacje o silniku gry, wersji etc.
vgui_emulatemouse „0” – To opcja GoldSrc, która wymusza emulacje kursora myszy (może być to przydatne dla starszych kart graficznych, które wyświetlają migający kursor). [0-1]
vid_d3d „0” Działa jak przełącznik pomiędzy trybami: OpenGL i D3D. Niedziałające gdyż potrzebuje reconnecta by zadziałać, a automatycznie zmienia wartość podczas podłączania do serwera.
viewdemo nazwa_dema – Włącza Demo Player, do odtwarzania dema.
viewframe – Wyświetla specyficzną (jedną) ramkę obrazu dla modelu wyświetlanego komendą viewmodel.
viewmodel „nazwa_pliku” – Umożliwia decydowanie, który model, lub sprit ma być wyświetlany w miejscu, gdzie na mapie użyty został byt „viewthing”, jeżeli nie został on użyty podczas tworzenia mapy wyświetlony zostanie komunikat: „No viewthing on map”, przykład: viewmodel progs/enforcer.mdl.
viewnext – Wybiera następny model.
viewprev – Wybiera poprzedni model.
viewsize „120” – Określa rozmiar okna, w którym widać grę (Bez HUD’a ten jest w stałym miejscu). [SOFT, 30-120]
violence_ablood „1” – Wł/wył wyświetlanie większej ilości krwi. [0-1]
violence_agibs „1” – Wł/wył wyświetlanie kawałków ciał. [0-1]
violence_hblood „1” – Wł/wył wyświetlanie większej ilości krwi. [0-1]
violence_hgibs „1” – Wł/wył wyświetlanie kawałków ciał. [0-1]
voice_enable „1” – Wł/wył możliwość porozumiewania się przez mikrofon. [0-1]
voice_fadeouttime „0.1” – Liczba w sekundach, po której głos gracza zanika, gdy ten kończy mówić, wygładza to głos pod koniec rozmowy. Ustaw na „0”, jeżeli chcesz odgrywać dźwięki przez HLSS/HLDJ, gdyż to stwarza dźwięk bardziej stłumiony i szybciej zanikający. [0<]
voice_inputfromfile – „0” Umożliwia puszczenie jednego utworu innym graczom (słaba jakość). Umieść swój plik .wav w katalogu SteamApps\twoj@mail\counter-strike\cstrike. Jego nazwa musi być zmieniona na – voice_input.wav
Parametry pliku: Sample Rate – 8000Hz, Channels – Mono, Resolution – 16bit. [0-1]
voice_loopback „0” – Umożliwia słyszenie własnego głosu podczas rozmawiania przez mikrofon. [0-1]
voice_recordtofile „0” – Zapisuje rozmowy przez mikrofon do plików voice_micdata.wav i voice_decompressed.wav w katalogu cstrike.
voice_scale „1” – Ustawia głośność głosów innych graczy podczas rozmów przez mikrofon (także twojego głosu jeżeli używasz voice_loopback „1”). [0-1]
volume – Ustawia głośność gry.
weapon_nazwa – Wyjmuje sprzęt: glock18/usp/deagle/p228/elite/fiveseven / mp5navy/p90/tmp/mac10/ump45 / ak47/sg552/m4a1/aug / m3/xm1014 / scout/awp/g3sg1/sg550 / m249 / c4/knife / flashbang/hegrenade/smokegrenade.
writecfg – Zapisuje configa np. writecfg nazwa_configa.cfg.
writeip – Zapisanie banów na ip.
writeid – Zapisanie banów.
wait – Zatrzymuje grę na 10 ms (milisekund). Używany w skryptach, by oddzielić od siebie dwie komendy, które od razu po sobie niedziałają (gdyż jest za szybko).
waveplaylen nazwa_pliku.wav – Gra oblicza i określa czas potrzebny do kompletnego odtworzenie pliku.
waterroom_type „14” – Ustawia room_type pod wodą. Ustaw na 0 by mieć czysty dźwięk pod wodą, bez echa. Zobacz też room_type. [0-28]
zoom_sensivity_ratio – Ustawia czułość myszki podczas zooma w snajperkach.

Źródło: http://board.counter-strike.pl/

2 komentarzy o “Lista komend klienta CS 1.6

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.