DLL Injection – przykładowy kod

Jest to przykładowy kod który łatwo można wykorzystać do napisania loadera cheatów do różnych gier.

Służy on do załadowania naszej biblioteki ( czyli tak naprawdę naszego kodu ) w kontekście innego wątku. Użyte jest do tego allokowanie i zapisanie pamięci oraz odpalanie nowych wątków.

Jest to dość łatwe podejście i też łatwe do wykrycia ale jednak można się dzięki temu dużo nauczyć.

Najważniejsza część kodu

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int
main(int argc, char **argv)
{
 if(argc != 2)
 {
  puts("usage: inject <PID>");
  return 1;
 }

 DWORD pid = (DWORD)atoi(argv[1]);

 HANDLE hproc = OpenProcess(
   PROCESS_ALL_ACCESS,
   FALSE,
   pid);
 // check

 printf("pid = %i\n", pid);

 PVOID addr = VirtualAllocEx(
   hproc,
   NULL,
   0x1000,
   MEM_COMMIT | MEM_RESERVE,
   PAGE_EXECUTE_READWRITE);
 //check
 printf("addr = %.8x\n", addr);

 WriteProcessMemory(hproc, addr, "hook.dll", 9, NULL);
 //check

 HANDLE hthread = CreateRemoteThread(
   hproc,
   NULL,
   0, 
   (LPTHREAD_START_ROUTINE)
   GetProcAddress(GetModuleHandle("kernel32"), "LoadLibraryA"),
   addr,
   0, 
   NULL);
 // check

 CloseHandle(hthread);
 CloseHandle(hproc);

 return 0;
}

code007.zip Download

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.